10. studenog 2019.

Zoran Božanić, Fakultet muzičke umjetnosti, Beograd

O interpretaciji glazbe Johanna Sebastiana Bacha

U ovom predavanju aktualizirat će se suvremene tendencije povijesno obaviještene i teorijski determinirane izvođačke prakse Bachove glazbe. U tom kontekstu, na početku će se sagledati modaliteti poimanja vremenske organizacije muzičkog tijeka (ritam, metar, tempo). Potom će se obraditi načini tretmana izvođačkih komponenata: dinamike, artikulacije i ornamentike. Sva teorijska određenja i analitičke opservacije zasnovane su na traktatima autora iz razdoblja baroka i rezultatima relevantnih suvremenih istraživanja. Posebna će se pozornost posvetiti pedagoškom pristupu kod praktične primjene razmatranih načela. Cilj je da se putem jasnih teorijskih postavki i povijesno utemeljenih činjenica postigne bolje razumijevanje Bachove polifonije i ostvari njezino autentično izvođenje.

Dr. Zoran Božanić glazbeni je teoretičar, skladatelj, izvođač i izvanredni profesor na Katedri za teoriju glazbe Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Diplomirao je kompoziciju i harmoniku na Državnom konzervatoriju Petar Iljič Čajkovskiu Kijevu (1995.) te magistrirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu (2002.). Doktorirao je na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu (2015.). Kao izvođač dobitnik je velikog broja nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Praizveo je skladbe mnogih suvremenih autora. Kao skladatelj bavi se raznim simfonijskim, komornim i solističkim žanrovima. Skladbe su mu tiskane u izdavačkim kućama Harmonia (Beč) i Nota (Knjaževac), kao i u izdanjima Akademije lijepih umjetnosti u Beogradu i Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Objavio je knjige Muzička fraza (Clio, Beograd, 2007.), Istorijat muzike za klavijaturne instrumente(Zavod za udžbenike, Beograd, 2017.), Suvremeni pristupi renesansnoj teoriji pokretnoga kontrapunkta (HDGT, Zagreb, 2019.) kao i više desetaka članaka s područja teorije glazbe. Njegov je teorijski interes usmjeren k problematici kontrapunkta, povijesti i teoriji izvođačke prakse te metodici nastave glazbe.