O Društvu

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara neprofitna je udruga osnovana 1. ožujka 1997. Svrha i cilj Društva je promicanje teorije glazbe, unapređenje nastave glazbenoteorijskih predmeta, glazbene umjetnosti i kulture.

Adresa sjedišta Društva je Palmotićeva 2, 10000 Zagreb