Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

TEMATSKA PREDAVANJA U OBLASTI MUZIČKE TEORIJE / 22. i 23. MART 2019.

Katedra za teorijsku nastavu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu će ugostiti ugledne predavače iz oblasti muzičke teorije, Tihomira Petrovića, prof (Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Zagreb) i dr Zorana Božanića, vanr.prof. (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd) i organizuje Tematska predavanja u oblasti muzičke teorije (Od vokalne renesansne polifonije do savremenih tumačenja elementarnih zakonitosti harmonije klasičnog i romantičnog stila) i predstavlјanje rada i izdavačke djelatnosti Hrvatskog društva glazbenih teoretičara iz Zagreba koja će se održati u prostorijama Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (zgrada ETF, sala, 3. sprat) 22. i 23. marta 2019. godine.
U svrhu dobijanja potvrde o prisustvovanju tematskom predavanju, zainteresovani nastavnici mogu da se prijave popunjavanjem Prijavnog obrasca i pošalјu na mejl adresu dusanerak@yahoo.com, a krajnji rok za prijavu je 18. mart 2019. godine. Prisustvo predavanjima je slobodno.

PLAN RADA:
Petak, 22. mart 2019.
15:00–16:00 Simbolika brojeva u glazbi J. S. Baha – Tihomir Petrović, prof.
16:10–16:40 Predstavlјanje Hrvatskog društva glazbenih teoretičara (HDGT) i Biblioteke HDGT
– Tihomir Petrović, prof.
16:50–17:50 Promocija knjige dr Zorana Božanića vanr.prof. – Suvremeni teorijski pristupi 
renesansnoj tehnici pokretnoga kontrapunkta – nastavni priručnik – dr Zoran Božanić, vanr. prof.
18:00–19:30 O interpretaciji Bahove muzike za klavijaturne instrumente – dr Zoran Božanić,
vanr.prof.
Subota, 23. mart 2019. 
10:00–11:30  Od pojma mnogostranosti do glazbenog djela – Tihomir Petrović, prof.
11:45–13:15  O sekundarnoj dominantnosti i subdominantnosti – Tihomir Petrović, prof.


Paleta akorda

Paleta akorda

Paleta akorda grafički je prikaz odnosa akorda, koji uključuje njihove nazive i harmonijsku funkciju koju mogu izraziti u tonalitetu. Paleta akorda nastaje na temelju kvintnoga kruga, kako je prikazano na slici, lijevo gore. Srodnost se između C-durske i G-durske ljestvice može protegnuti i na C-durski i G-durski akord i tome slično. Uz durske se akorde mogu na iste točke kvintoga kruga smjestiti i drugi akordi s istim osnovnim tonom. Tako će se, primjerice, C-durski i c-molski akord u prikazu naći na istome mjestu, a njihove se oznake – veliko slovo abecede za durski i malo slovo za molski akord – mogu napisati uz istu točku kvintnoga kruga (v. sl. u kojoj piše: Kvintni krug durskih i molskih akorda!). Iz slike se lako razumije da su akordi čiji su osnovni tonovi udaljeni za kvintu uzlazno ili silazno međusobno najsrodniji, jer su i na crtežu ti akordi najbliži jedan drugomu. Više…


Glazbenim naukom do uspješnosti

ruke-na-klaviruMnogo je razloga radi kojih djecu i mlade potičemo na učenje glazbe i podržavamo njihovu želju za tim. O onom: – učiti glazbu radi nje same, radi neodoljiva i katkada teško razjašnjiva unutarnjeg poriva  neću pisati. Taj će razlog roditelji, ako ga dijete ili mlada osoba uspije izraziti, lako shvatiti i prema mogućnostima, vlastitoj prosudbi i odnosu prema umjetnosti tu odluku podržati ili osobu pokušati “prizemljiti” u znanost ili neku drugu djelatnost. Razlog o kojem želim pisati jest ovaj: Učiti se glazbu mora zato da bi se steklo i razvilo karakterne i druge osobine nužne za uspjeh na bilo kojemu polju, tj. da bi se prije spomenuto “prizemljenje” u znanost ili neku drugu djelatnost ostvarilo na djelotvorniji način. Taj zaključak iznosim potaknut spoznajom da mnogi visokoobrazovani te oni s magistarskom ili doktorskom titulom svih struka – moglo bi se reći intelektualna i znanstvenička elita – imaju i glazbeno obrazovanje. Uzimajući u obzir i sve ono što zahvaljujući gotovo četrdesetogodišnjem učiteljskom iskustvu, znam o svojim nekadašnjim učenicima, usuđujem se ustvrditi: Glazbeni je nauk jedan od sigurni(ji)h putova prema uspješnosti. Više…