Solfeggio 4

Autorica: Blaženka Barlović

Solfeggio 4Solfeggio 4, priručnik za četvrti razred osnovne glazbene škole autorice Blaženke Barlović treći je priručnik te autorice u izdanju Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara. Autorica s višegodišnjim iskustvom u predavanju teorijskih glazbenih predmeta uložila je dodatan trud kako bi svoje iskustvo podijelila s kolegama i uobličila ovaj priručnik.

Sam priručnik podijeljen je u nekoliko cjelina. Prvi dio priručnika čine odlomci djela iz umjetničke glazbene literature u svim tonalitetima koji se obrađuju u sklopu predmeta Solfeggio do četvrtog razreda osnovne glazbene škole. Među njima naći će se poznatih melodija umjetničke glazbe, kao i manje poznatih djela i skladatelja. Svi su odlomci doneseni u originalnim tonalitetima samih skladbi, a sadrže ritamske fi gure i melodijske pomake primjerene tom uzrastu. Pogodni su za vježbanje dijatonike, ali i početak rada na intoniranju alteriranih tonova u tonalitetima do četiri predznaka. Time su u potpunosti usklađeni s nastavnim planom i programom predmeta Solfeggio (Nastavni
planovi i programi za osnovne glazbene i osnovne plesne škole, NN 102/06). Naslov svakoga pojedinog odlomka sadrži sve podatke potrebne za pronalaženje notnog zapisa cijelog djela ili zvučne snimke ako se za to pokaže interes. Svi su naslovi prevedeni na hrvatski jezik kako bi se djela velikih skladatelja dodatno približila učenicima.

Drugu cjelinu u priručniku čine didaktički ritamski primjeri koji su koncipirani tako da se određena ritamska fi gura vježba u četvrtinskim, polovinskim i osminskim mjerama. Slijede primjeri u šestero-, devetero- i dvanaesteroosmiskoj mjeri, a zatim i nekoliko dvoglasnih ritamskih primjera koje učenici mogu izvoditi samostalno ili podijeljeni u dvije grupe od kojih svaka izvodi (pjeva, svira) jednu dionicu.

Među ritamskim i melodijsko-ritamskim primjerima naći će se jednostavnijih vježbi, za izvođenje a vista, ali i zahtjevnijih primjera koji će tražiti više uloženog truda. Svi se primjeri mogu upotrebljavati i za vježbanje glazbenog diktata. Glazbeni pojmovi koji se spominju u naslovima odlomaka iz glazbene literature razjašnjeni su na kraju priručnika, kao i sve oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja.

Zbog svega navedenog sigurna sam da će Solfeggio 4 biti jednako dobro prihvaćen i upotrebljavan u nastavi kao i prethodna dva naslova Blaženke Barlović. Svojim sadržajem, usklađenošću s nastavnim planom i programom te uloženim trudom prvenstveno autorice, ali i cijelog tima koji je sudjelovao u njegovu nastanku priručnik Solfeggio 4 to zaista i zaslužuje!

Martina Belković

Urednica: Martina Belković • Recenzentice: Martina Belković i Alida Jakopanec • Urednica za strukovno nazivlje: Sanja Kiš Žuvela • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Blaženka Barlović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2018. (17 × 24 cm, 80 str., šivani uvez)