Međunarodna suradnja

HDGT je suosnivač Europske mreže za analizu i teoriju glazbe EuroT&AM.

Zajedno s još devet srodnih udruga, HDGT je suorganizator 10. europske konferencije za analizu glazbe EuroMAC 10, koja će se održati na Državnome konzervatoriju P. I. Čajkovskoga u Moskvi od 21. do 26. rujna 2020.