Stručna predavanja za nastavnike


Stručna predavanja za nastavnike (Tihomir Petrović)

1. Pogled unatrag – uspješnice iz 20. stoljeća kao glazba za demostraciju nastavnoga gradiva teorijskih predmeta
Predavanjem se nudi model uporabe popularne glazbe u nastavi teorijskih glazbenih predmeta Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i Povijest glazbe, uz navođenje pojedinih uspješnica i njihovo izravno povezivanje s nastavnim sadržajima teorijskih nastavih predmeta u glazbenoj školi. Nudi se svojevrstan “pogled unatrag”; pogled koji kreće od rock-uspješnica s kraja 20. i početka 21. stoljeća (dakle, od glazbe koju svi potencijalni studenti i učenici danas poznaju, koja je “njihova” u punom smislu te riječi ili samo po izrazu, ako su pojedinu skladbu i “propustili”) pa se vraća unatrag, do Bacha, Handela i Palestrine.
Predavanje traje oko 3 školska sata.

2. Metodika nastave predmeta Solfeggio i prikladni grafički modeli.
Predavanje traje 1 školski sat.

3. Metodika nastave predmeta Harmonija.
Predavanje traje 4 školska sata.

4. Paleta akorda i njezina primjena u nastavi predmeta Harmonija.
Predavanje traje 2 školska sata.

5. Metodika nastave predmeta Polifonija.
Predavanje traje 2 školska sata.

6. Metodika nastave predmeta Glazbeni oblici.
Predavanje traje 1 školski sat.

Predavanja održava Tihomir Petrović, prof. na poziv škola ili drugih institucija. Za svako predavanje potreban je klavir, ploča i aparat za reprodukciju zvuka s CD-a.

Ponuda predavanja za nastavnike (Sanja Kiš Žuvela)

Napomena: svi se sadržaji mogu realizirati u formatu od 45, 60 ili 90 minuta
1. Integrativni pristup nastavi teorijskih glazbenih predmeta (Solfeggio – Harmonija – Glazbeni oblici)

Predavanje za nastavnike ili ogledni sat s učenicima viših razreda srednje glazbene škole

2. Interdisciplinarni pristup poučavanju teorijskih glazbenih predmeta temeljen na strukturnim analogijama između glazbe, književnosti i oblikovnih umjetnosti
Predavanje za nastavnike

3. Korelacija nastave Glazbenih oblika i Likovne umjetnosti
Predavanje za nastavnike

4. Ponavljanje kao skladbena tehnika
Predavanje za nastavnike ili ogledni sat s učenicima 2. razreda srednje glazbene škole

5. Sekvenca
Predavanje za nastavnike ili ogledni sat s učenicima 2. razreda srednje glazbene škole

6. Smanjeni septakord
Predavanje za nastavnike ili ogledni sat s učenicima 4. razreda srednje glazbene škole

7. Smanjena terca
Ogledni sat s učenicima srednje glazbene škole

8. Odabrane teme iz programa Glazbenih oblika (prema izboru organizatora)
Predavanje za nastavnike ili ogledni sat s učenicima srednje glazbene škole

9. Analitičko slušanje glazbe na nastavi harmonije
Predavanje za nastavnike ili ogledni sat s učenicima srednje glazbene škole

10. Povijesno-stilski i praktični aspekti različitih načina šifriranja u nastavi harmonije
Predavanje za nastavnike

11. Odjeci konsonanci u graditeljstvu i glazbenom obrazovanju
Predavanje za nastavnike

12. Harmonija sfera i muzička analogija u graditeljstvu
Predavanje za nastavnike

13. Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća
Predavanje za nastavnike

14. Problemi suvremenoga hrvatskog glazbenog nazivlja
Predavanje za nastavnike.