Čestit Božić i sretna nova godina!


 

Ravnateljicama i ravnateljima glazbenih učilišta i ustanova, pročelnicama i pročelnicima odjela za teoriju glazbe, nastavnicama i nastavnicima teorijskih glazbenih predmeta, studentima i učenicima glazbenih učilišta, svim ljubiteljima glazbe i svoj publici zainteresiranoj za kulturu

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara osnovano je 1. ožujka 1997. i ove godine slavi dvadesetu godišnjicu djelovanja. Uz slavljeničko raspoloženje, koje će biti na vrhuncu tijekom 13. dana teorije glazbe kad će se okupiti veliki dio članstva, želja mi je kroz cijelu ovu godinu snažnije potaknuti aktivnosti koje smo uzeli za naš osnovni cilj: promicanje teorije glazbe, unaprjeđenje nastave teorijskih glazbenih predmeta, glazbene umjetnosti i kulture, sudjelovanje u glazbenopedagoškim zbivanjima na području Hrvatske, Europe i svijeta.

Pozivam vas da svojim prijedlozima obogatite uobičajene aktivnosti Društva. Pišite o svemu, komentirajte naše dosadašnje djelovanje, kritizirajte ili pohvalite, predložite promjene, pošaljite svoje priloge za časopis, sudjelujte u Danima teorije glazbe, preporučite drugima da se upišu u Društvo…

Više…


Paleta akorda

Paleta akorda

Paleta akorda grafički je prikaz odnosa akorda, koji uključuje njihove nazive i harmonijsku funkciju koju mogu izraziti u tonalitetu. Paleta akorda nastaje na temelju kvintnoga kruga, kako je prikazano na slici, lijevo gore. Srodnost se između C-durske i G-durske ljestvice može protegnuti i na C-durski i G-durski akord i tome slično. Uz durske se akorde mogu na iste točke kvintoga kruga smjestiti i drugi akordi s istim osnovnim tonom. Tako će se, primjerice, C-durski i c-molski akord u prikazu naći na istome mjestu, a njihove se oznake – veliko slovo abecede za durski i malo slovo za molski akord – mogu napisati uz istu točku kvintnoga kruga (v. sl. u kojoj piše: Kvintni krug durskih i molskih akorda!). Iz slike se lako razumije da su akordi čiji su osnovni tonovi udaljeni za kvintu uzlazno ili silazno međusobno najsrodniji, jer su i na crtežu ti akordi najbliži jedan drugomu. Više…


Glazbenim naukom do uspješnosti

ruke-na-klaviruMnogo je razloga radi kojih djecu i mlade potičemo na učenje glazbe i podržavamo njihovu želju za tim. O onom: – učiti glazbu radi nje same, radi neodoljiva i katkada teško razjašnjiva unutarnjeg poriva  neću pisati. Taj će razlog roditelji, ako ga dijete ili mlada osoba uspije izraziti, lako shvatiti i prema mogućnostima, vlastitoj prosudbi i odnosu prema umjetnosti tu odluku podržati ili osobu pokušati “prizemljiti” u znanost ili neku drugu djelatnost. Razlog o kojem želim pisati jest ovaj: Učiti se glazbu mora zato da bi se steklo i razvilo karakterne i druge osobine nužne za uspjeh na bilo kojemu polju, tj. da bi se prije spomenuto “prizemljenje” u znanost ili neku drugu djelatnost ostvarilo na djelotvorniji način. Taj zaključak iznosim potaknut spoznajom da mnogi visokoobrazovani te oni s magistarskom ili doktorskom titulom svih struka – moglo bi se reći intelektualna i znanstvenička elita – imaju i glazbeno obrazovanje. Uzimajući u obzir i sve ono što zahvaljujući gotovo četrdesetogodišnjem učiteljskom iskustvu, znam o svojim nekadašnjim učenicima, usuđujem se ustvrditi: Glazbeni je nauk jedan od sigurni(ji)h putova prema uspješnosti. Više…