Ritamske vježbe

Autorica: Alida Jakopanec

Naslovnica knjige Ritamske vježbe

Ritamske su vježbe nužne tijekom glazbenoga obrazovanja. Može ih se pronaći u knjigama i priručnicima za poučavanje solfeggia ili, rjeđe, kao samostalne zbirke vježbi. Ritamske vježbe Alide Jakopanec zbirka je isključivo ritamskih primjera. Namijenjena je onima koji su osnove glazbenoga zanata već svladali i žele usavršiti svoja znanja i vještine na tome području.

U sustavu glazbenoga obrazovanja u nas ta se zbirka može povezati s početkom srednje glazbene škole. U zbirci se temeljito i sustavno, od lakšega k težem, iznose različite ritamske kombinacije, kojima se u učenicima razvija vještina samostalnoga rješavanja sve težih i složenijih ritamskih problema.

Priručnik počinje vježbama koje po težini odgovaraju zahtjevima programa završnih razreda osnovne glazbene škole no ubrzo se počinju nizati teže i složenije vježbe. U primjerima se postupno uvodi binarna i ternarna podjela dobe i njezinih dijelova, a skladani su u mjerama različita broja doba, binarnim, ternarnim i mješovitim, jednostavnim i složenim. Isto je tako i doba prikazana različitim notnim vrijednostima, od osminke do polovinke. Time ovaj priručnik u potpunosti pokriva sve ritamske probleme s kojima se učenici mogu susresti u notnom zapisu djela navedenih u svim nastavnim programima za srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. I više od toga! Mnogi su među tim primjerima dobar iskorak prema najčešće vrlo složenom ritmu i metru djela suvremenije glazbene produkcije, one s kraja 19. te iz 20. i 21. stoljeća. U priručniku su i poliritamski primjeri, dobrodošli zbog razvoja željenih vještina vezanih uz percepciju polifonije.

U priručniku uz pedagošku nije zanemarena ni zabavna dimenzija. Tako će se tu pronaći i uputa za upoznavanje Morseove abecede, koja se temelji na kombinacijama kraćih i duljih zvukova. Budući da je to znakovlje suvremenim elektroničkim postignućima gotovo istisnuto iz komunikacije, njegovo je navođenje u ovome priručniku doprinos pokušajima da ga se sačuva za neke buduće generacije, makar samo kao „tajni kod“ učeničke komunikacije ili glazben(ičk)a zabava utemeljena na ritamskim obrascima.

U želji da baš svima koji to zažele omogući napredovanje u svladavanju ritamskih pojava i problema, Alida Jakopanec sastavila je i dodala u priručnik mnoštvo ritamskih obrazaca (v. poglavlje Ritamske tabele). U njima se, kombiniranjem raznih notnih vrijednosti i uz različite mogućnosti zapisa, sustavno na razini analitičkoga pristupa svakom pojedinom ritamskom problemu, pri čemu se iznose gotovo sve moguće ritamske kombinacije u svim vrstama mjera. Tijekom svoje dugogodišnje učiteljske prakse susreo sam i učenike i učitelje kojima takav pristup odgovara pa s veseljem i to prihvaćam kao dodatak ovom po svemu odličnom i modernom priručniku za svladavanje ritma i metra, što je samo jedan od putova ili sredstava koje vodi k cilju – što bržem i točnijem prepoznavanju ritma i metra glazbenih djela. (Tihomir Petrović)

Urednik: Tihomir Petrović • Rezenzenti: Martina Belković, Tihomir Petrović • Notografija: Alida Jakopanec • Grafički urednik: Zlatko Subotičanec • Naslovnica: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2012. (17 × 24 cm, 72 str., klamano)