Od Arcadelta do Tristanova akorda. Nauk o harmoniji. Treće, promijenjeno i dopunjeno izdanje

Autor: Tihomir Petrović

Naslovnica knjige Od Arcadelta do Tristanova akorda. Nauk o harmoniji. Treće, promijenjeno i dopunjeno izdanje

Od Arcadelta do Tristanova akorda. Nauk o harmoniji – dijatonika, kromatika i enharmonijske pojave. Treće, promijenjeno i dopunjeno izdanje priručnik je namijenjen onima koji tom području pristupaju prvi put. U priručniku se opširno iznose norme dijatonske harmonije, a zatim se opisuje i područje kromatike te posebnosti alteriranih akorda i kromatskih spojeva. Enharmonijske se pojave spominju toliko koliko se činilo potrebnim za prvi ciklus upoznavanja nauka o harmoniji, čime se u potpunosti omogućuje analitički pristup glazbi.

Gradivo priručnika – znanje o harmoniji – izvodi se iz mnoštva glezbenih djela raznih autora i stilova, čime se želi skrenuti pozornost na činjenicu da je, bez obzira na raznovrsnost glazbe, harmonija samo jedna. Akordi su pri analizi označavani na u nas uvriježen način. Pred kraj su priručnika uvedene i novije oznake, prethodno pokazane i rastumačene, što olakšava pristup suvremenoj stranoj literature, u kojoj se takve oznake redovito susreću.

Harmonijska me komponenta glazbe obuzela već u počecima upoznavanja glazbe i svladavanja glazbenoga nauka – prije pola stoljeća – i u potpunosti sam njome očaran cijeli svoj vijek. Treće, promijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Od Arcadelta do Tristanova akorda. Nauk o harmoniji – dijatonika, kromatika i enharmonijske pojave novi je u nizu mojih pokušaja priređivanja priručnika kojim svoju neizrecivu radost i iskustvo harmonijskoga doživljaja glazbe nastojim približiti svima onima, koji prema glazbi idu istim putem ili to zažele.

Priručnik je prilagođen potrebama nastavnoga predmeta Harmonija na glazbenim školama i učilištima, no bit će od pomoći i onima koji samostalnim učenjem žele steknuti znanje o harmoniji. (Tihomir Petrović)

Urednica: Sanja Kiš Žuvela • Recenzenti: Martina Belković, Natalija Imbrišak, Ante Knešaurek, Nikša Gligo • Urednik za stručno nazivlje: Nikša Gligo • Lektor: Josip Silić • Notografija: Krešimir Cindrić, Tihomir Petrović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2008.2, 2010.3 (17 × 24 cm, 208 str., šivani uvez)