Bachovo Umijeće fuge. Pojava i tumačenje

Autor: Hans Heinrich Eggebrecht

Naslovnica knjige Bachovo umijeće fuge
Nadahnut glazbenim mišljenjem u razdoblju baroka, ovaj uvod u Bachovo Umijeće fuge izrazitom znanstvenom analitičkom akribijom razvija temelje za posve novu interpretaciju toga djela, krune Bachova kontrapunktnog umijeća. Već temu s B-A-C-H Eggebrecht shvaća kao Bachov iskaz o ljudskome postojanju u kršćanskome smislu, iskaz koji je prikriveno nazočan već o osnovnoj temi cijeloga ciklusa i koji se kroz ciklus razvija sukladno Eggebrechtovu zapažanju da je Umijeće fuge ipak zapravo ciklus fuga i kanona na jednu jedinu temu. Uzimajući u obzir razne odrednice poetike barokne glazbe (glazbeno-retoričke figure, simboliku brojeva i slova i slično), pozivajući se na relevantne onodobne izvore o toj poetici, autor na koncizan i uvjerljiv način dokazuje da Umijeće fuge skriva sadržaje i značenja koja odstupaju od uobičajenih poimanja ovoga ciklusa kao puke racionalne konstrukcije i kao didaktičkoga priručnika o umijeću kontrapunkta. Pritom se ne zapostavljaju ni pitanja praktičnoizvedbene provenijencije.
(Nikša Gligo)

Naslov izvornika: Hans Heinrich Eggebrecht: Bachs Kunst der Fuge. Erscheinung und Deutung • S njemačkoga preveo i obradio Nikša Gligo • Urednik: Tihomir Petrović • Lektor: Josip Silić • Notografija: Branko Ivanković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • HDGT: Zagreb, 2005. (17 × 24 cm, 120 str., šivani uvez)
Oznaka: , , ,