Što je glazba?

Autor: Carl Dahlhaus – Hans Heinrich Eggebrecht

Naslovnica knjige Što je glazba

Knjiga Što je glazba? objavljena je 1985. godina kao 100. knjiga u znamenitoj seriji Džepne knjige iz muzikologije koju je uređivao Richard Schaal. Zamoljena su tada zasigurno dva najveća živuća muzikologa, Carl Dahlhaus i Hans Heinrich Eggebrecht, da na prikladan način potraže odgovor na pitanje iz naslova. Autori su se dogovorili o netipičnoj strukturi knjige kao o dijaloškome diskurzu. Kroz ukupno deset poglavlja oba su autora (koje se u narednome izlaganju strukture knjige navodi kao CD, odnosno HHE) s vlastitih, osobnih motrišta pokušali odgovoriti na pitanja koja otvaraju naslovi poglavlja: I. Postoji li samo jedna glazba?; II. Pojam glazbe i europska tradicija; III. Što znači “izvanglazbeno”?; IV. Dobra i loša glazba; V. Stara i nova glazba; VI. Estetsko značenje i simboličko naznačivanje; VII. Glazbeni sadržaj; VIII. O glazbeno lijepom; IX. Glazba i vrijeme; X. Što je glazba?. Lako je zamijetiti da je tematizacija knjige naslovima poglavlja dvosmjerna: Tematska područja su s jedne strane oslonjena na stalna pitanja što ih postavlja filozofija glazbe i estetika glazbe od samih početaka, s druge su pak strane one određenim diskurzivnim strategijama usidrena u suvremenosti. Tako je odgovor na pitanje iz naslova knjige, koje se ponavlja u posljednjem poglavlju, prepušten potpunoj otvornosti diskurza, tj. samome se čitatelju prepušta da se na temelju ponuđenih odrednica kroz prethodna poglavlja sam pokuša uključiti u pokušaj odgovora na to pitanje. Knjiga je bitan doprinos visokoj razini muzikologijsko-znanstvenoga diskurza u 20. stoljeću i bez njezina je poznavanja posve nemoguće u njemu sudjelovati. (Nikša Gligo)

Naslov izvornika: Carl Dahlhaus – Hans Heinrich Eggebrecht, Was ist Musik? • S njemačkoga prevela: Maja Petrović • Uredio: Nikša Gligo • Lektorica i korektorica: Maja Silov Tovernić • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2008. (17 × 24 cm, 112 str., šivani uvez)