13. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 7. – 10. 12. 2022. – produljen rok prijave

Novi rok – Poziv za radove: 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

  1. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 07-10.12.2022.

Poziv za radove – NOVI ROK ZA PRIJAVE: 30. 8. 2022!

 

13th  INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY”

Sarajevo, 07-12 December 2022

Call for Papers – EXTENDED DEADLINE: August 30, 2022!

(for Call in English please scroll below!)

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 13. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski. Simpozij je hibridnog karaktera – dio sjednica bit će organiziran uživo, a drugi dio u formi videokonferencije na platformi Zoom.

Kotizacija iznosi 50 € ili 100 KM (30 € ili 60 KM za članove Muzikološkog društva FBiH)  i uključuje programsku knjižicu i druge radne materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova 13. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2024. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

Prijave slati na prijavnom obrascu do 30. avgusta 2022. na e-mail adresu symposium@muzikolosko-drustvo.ba. Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu. Cjelokupan poziv također možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 15. septembra 2022. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na symposium@muzikolosko-drustvo.ba ili telefonom na +387 62 971 174.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite zainteresiranim kolegama i nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u decembru!

Informacije o Simpoziju redovno ćemo dopunjavati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranicaFacebookTwitterInstagram


13th INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY”

Sarajevo, 07-10 December 2022

Call for Papers – EXTENDED DEADLINE: August 30, 2022!

Organisers

Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Academy of Music, University of Sarajevo

Location

Academy of Music, University of Sarajevo

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

The Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Academy of Music of the University of Sarajevo announce a call for papers for the 13h International Symposium “Music in Society.” The Symposium traditionally brings together musicologists, ethnomusicologists, theorists, music educators and experts in related fields exploring topical issues of music and musicology. The general theme of “Music in Society” indicates interest in the multidimensional, diversified and transdisciplinary discourse of contemporary musical science and offers a platform for sharing recent research results.

The languages of the symposium are English and Bosnian/ Croatian/ Serbian. The symposium will be held in a hybrid format – with sessions organized as both in person and online presentations.

The registration fee is € 50 (€ 30 for members of the Musicological Society of FBiH) and includes a program booklet and other working materials, as well as a joint lunch/dinner organised for the symposium participants.

The organizers do not cover the costs of travel and accommodation.

Reviewed papers will be published in the Collection of Papers of the 13th International Symposium “Music in Society” in 2024 (English or B/C/S version), indexed in the RILM and EBSCO databases.

Applications should be submitted through the attached form by 30 August 2022 sent to symposium@muzikolosko-drustvo.ba. The form can be downloaded in .doc and .pdf formats. You can also download the entire call in .pdf format.

The Program Committee will inform the applicants if their paper was accepted by 15 September 2022. Information on the program and registration will be announced after this date.

For more information, please contact symposium@muzikolosko-drustvo.ba or phone number +387 62 971 174.

Kindly share this invitation with other colleagues, and hope to meet you in Sarajevo in December!

Information on the Symposium will be available via our official channels:

Official websiteFacebookTwitterInstagram

 

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Josipa Stadlera 1/II

71000 Sarajevo

  1. info@muzikolosko-drustvo.ba
  2. +387 33 200 299
  3. +387 62 971 174

 

  1. Međunarodni simpozij MUZIKA U DRUŠTVU

13th International Symposium MUSIC IN SOCIETY

Sarajevo, 7-10 December 2022

  1. symposium@muzikolosko-drustvo.ba

W.www.muzikolosko-drustvo.ba