18. DTG: Poziv na prijavu izlaganja

18. DANI TEORIJE GLAZBE: POUČAVANJE TEORIJE GLAZBE DANAS

Međunarodna konferencija prigodom 25. obljetnice osnutka Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (HDGT)

Zagreb, 19. i 20. studenoga 2022.

NOVE MREŽNE STRANICE KONFERENCIJE:

https://sites.google.com/view/tmtt-2022-18-dani-teorije-glaz

PRIJAVA NA SKUP:

Kako biste prisustvovali skupu, molimo da se registrirate putem sljedećeg obrasca najkasnije do 15. studenoga 2022.

https://forms.gle/y1n2ceqrpcmemFc86


Poziv na prijavu izlaganja pdf

Informacije za predavače

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara osnovano je u Zagrebu 1. ožujka 1997. Danas broji više od 300 članova koji poučavaju teorijske i druge glazbene predmete na svim obrazovnih razinama. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđivanja teorije glazbe, nastave teorijskih glazbenih predmeta, glazbene umjetnosti i kulture. HDGT je članica EuroT&AM-a, Europske mreže za teoriju i analizu glazbe od njezina osnutka u Zagrebu 24. svibnja 2018.

Voljeli bismo proslaviti svoju važnu obljetnicu okupljajući stručnjake iz različitih krajeva kako bismo raspravljali i razmijenili ideje o svome glavnom području djelovanja, poučavanju teorije glazbe. Glavni nam je cilj upoznati nove kolege i ponovno susresti one stare te promicati svoju struku na temeljima harmonije tradicije i suvremenosti, uključivosti, multikulturalnosti, tolerancije i međusobnog razumijevanja.

Pozivamo nastavnike teorije glazbe i stručnjake sa srodnih područja na prijavu prijedloga izlaganja o nastavnim praksama, teorijama, očekivanjima i s time povezanim istraživanjima.

Tematske kategorije:

 1. Poučavanje i teorija glazbe danas
 2. Poučavanje teorije glazbe i glazbena praksa
 3. Teorije i obljetnice: Rameau – Lučić – Devčić – … novi osvrti
 4. Ostale povezane teme

Plenarni predavači:

 • Thomas Christensen, University of Chicago
 • Steven G. Laitz, Juilliard School, New York

Format konferencije:

 • Hibridni (moguće je sudjelovanje na licu mjesta ili na daljinu)

Mjesto održavanja:

 • Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb

Formati izlaganja:

 • Usmeno izlaganje (15 minuta izlaganja + 5 minuta rasprave; na licu mjesta ili na daljinu)
 • Panel (3 – 5 sudionika, 40 minuta panel-izlaganja + 15 minuta rasprave; na licu mjesta ili na daljinu)
 • Poster (izlaganje na daljinu, 5 minuta + 3 minute rasprave; posteri će biti izloženi na mrežnoj stranici skupa tjedan dana prije konferencije)
 • Predstavljanje knjiga (na licu mjesta; duljina prezentacija ovisit će o ukupnome broju prijavljenih knjiga)

Prijava prijedloga:

Prijedlozi za izlaganja predaju se preko platforme https://app.oxfordabstracts.com/stages/3791/submitter (potrebna je registracija; moguća je prijava preko Google ili LinkedIn računa)

 • rok za prijavu izlaganja: 30. lipnja 2022. (produljen)
 • obavijest o prihvaćanju: do 1. kolovoza 2022.
 • kontakt-adresa za daljnje upute:  tmtt2022@gmail.com

Mrežne stranice konferencije:


Podaci za prijavu:

 • Naslov, sažetak (do 500 riječi), ključne riječi (do 5), imena i prezimena autora i ustanove s kojih dolaze
 • Prijava podrazumijeva dozvolu za objavu sažetka, suglasnost autora sa sadržajem prijave, potvrdu sudjelovanja i potvrdu točnosti e-adrese
 • Format prezentacije, tematsku kategoriju, način sudjelovanja (na licu mjesta ili na daljinu)

Sažeci za panel-rasprave trebaju sadržavati kratak osvrt na svako pojedinačno izlaganje sudionika panela, kao i općenitu ideju panela. Prijavljuje se samo jedan, zajednički sažetak.

Sažeci za predstavljanje knjiga trebaju sadržavati sve relevantne informacije o izdanju: imena autora (po potrebi navesti urednika, suradnike i sl.), naslov, izdavača, godinu objave, kao i kratak pregled sadržaja knjige koja se predstavlja.

Za postere se prilikom prijave predaju sažeci i ključne riječi, a sam poster treba dostaviti na posebnom obrascu do 1. studenoga 2022. Prihvaćeni posteri bit će izloženi na mrežnoj stranici konferencije tjedan dana prije izlaganja. Poster se predaje u formatu .pdf, a neke ideje za oblikovanje možete naći na stranici https://peerrecognized.com/academic-conference-poster-templates/.

Jezici skupa:

Hrvatski i srodni jezici (srpski, bosanski, crnogorski); engleski

Za izlaganja na hrvatskome i srodnim jezicima potrebna je prijava na jeziku izlaganja i engleskome. Za izlaganja na engleskome dovoljna je prijava na engleskome.


Troškovi:

Troškove putovanja i smještaja snose sami sudionici.

Kotizacija:

Aktivni sudionici:

 • puna kotizacija: 400 kn / 55 EUR
 • reducirana kotizacija (za studente): 300 kn / 40 EUR

Slušači:

 • na licu mjesta: puna kotizacija: 200 kn / 25 EUR
 • reducirana kotizacija za članove HDGT-a: 100 kn
 • praćenje konferencije na daljinu: besplatno

Molimo Vas da kotizaciju uplatite bankovnim prijenosom do 1. studenoga 2022::
Primatelj: HDGT
adresa primatelja: Palmotićeva 2, HR-10000 Zagreb, Croatia
ime banke: Zagrebačka banka d. d., Zagreb
adresa banke: Trg bana Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Croatia
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR2723600001101500068
svrha uplate: TMTT 2022

Kotizacija za aktivne sudionike i pasivne sudionike na licu mjesta pokriva troškove konferencijskih materijala (tiskana knjižica, program i sl.) te osvježenja u pauzama programa. Potvrde o plaćanju i sudjelovanju na konferenciji izdat ćemo Vam na samoj konferenciji ili poslati elektroničkom poštom nakon konferencije (za predavače koji će sudjelovati na daljinu). Ako imate kakva pitanja u vezi plaćanja kotizacije, slobodno nam se obratite na tmtt2022@gmail.com.


Publikacija:

Sažeci: svi prihvaćeni sažeci objavit će se u knjižici sažetaka i zborniku konferencije (u tiskanom obliku), kao i u otvorenom pristupu na mrežnoj stranici konferencije.

Zbornik radova: Cjeloviti radovi izloženi na konferenciji objavit će se u zborniku nakon dvostruko slijepoga postupka recenzije. Zbornik će se objaviti u tiskanom obliku, kao i u otvorenom pristupu na mrežnoj stranici HDGT-a.

Rok za slanje cjelovitih tekstova je 31. siječnja 2023.

Evaluacija:

Za sudionike koji za to iskažu zanimanje provest će se evaluacija njihova izlaganja.


Organizacijski odbor:

 • Martina Belković, predsjednica HDGT-a
 • Petra Zidarić Györek, dopredsjednica HDGT-a
 • Sanja Kiš Žuvela
 • Vanda Ferić
 • Alida Jakopanec
 • Nataša Šuleski
 • Zlata Životić
 • Tomislav Bužić
 • Ivor Prajdić

Recenzijski i programski odbor: naknadno


Detaljan opis tematskih kategorija:

 1. Poučavanje i teorija glazbe danas

Danas se nastavnici teorije glazbe suočavaju s mnogim tradicionalnim i suvremenim izazovima, ovisno o okružju u kojem poučavaju, razini poučavanja, potrebama i predispozicijama učenika i studenata, očekivanjima različitih dionika obrazovnoga procesa i mnogim drugima. Područje teorije glazbe obuhvaća razne poddiscipline kao što su solfeggio i odgoj sluha općenito, harmonija, kontrapunkt, glazbeni oblici, analiza glazbe i povijest teorije glazbe. Usto se od glazbenih teoretičara često očekuje aktivno sudjelovanje u poučavanju praktičnih predmeta (sviranje partitura, dirigiranje) te vođenje školskih ansambala. Suvremeni nastavnici teorije glazbe također donose važne odluke o konceptualnoj prirodi svoje nastave: hoće li ona biti usmjerena na odvojeno poučavanje predmeta ili pak integrativna, tradicionalna ili inovativna, s težištem na teoriju ili praksu, normativna ili povijesno osviještena… Zanimaju nas vaša iskustva i stavovi o navedenim i svim drugim izazovima s kojima se susrećete u nastavnoj praksi.

 1. Poučavanje teorije glazbe i glazbena praksa 

Teorijski glazbeni predmeti poučavaju se na svim razinama glazbenog obrazovanja. Ovisno o obrazovnome kontekstu, nastava teorije glazbe može na različite načine korespondirati s izvedbenom praksom i kompozicijom. Pozivamo vas da podijelite svoja iskustva i ideje o mogućnostima korelacije i integracije nastave teorijskih glazbenih predmeta s izvedbenim i skladbenim predmetima i sadržajima.

 1. Teorije i obljetnice: Rameau – Lučić – Devčić – … novi osvrti

Godinu 2022. obilježavaju mnoge važne obljetnice od lokalnoga ili međunarodnog značaja za područje teorije glazbe:

 • 300. obljetnica objave Traktata o harmoniji, svedenoj na njezina prirodna načela (Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris, 1722.) Jeana Philippea Rameaua (1683. – 1764.)
 • 50. obljetnica smrti hrvatskoga orguljaša, pedagoga, glazbenog teoretičara i skladatelja Franje Lučića (1899. – 1972.), 100. obljetnica objave njegova udžbenika Elementarna teorija glazbe i pjevanja (Zagreb, 1922.), čije je postavke poslije razradio u Harmoniji (Zagreb, 1924.), Zbornom pjevanju (Zagreb, 1933.), Kontrapunktu (Zagreb, 1951.) i Polifonoj kompoziciji (Zagreb, 1954.)
 • 25. obljetnica smrti hrvatskoga skladatelja, glazbenog teoretičara, pedagoga i pijanista Natka Devčića (1914. – 1997.), autora Harmonije (Zagreb, 1975.) i mnogih drugih vrijednih spisa.

Pozivamo vas na razmišljanja o povijesnim i suvremenim aspektima navedenih i drugih kapitalnih izdanja, kao i drugih autoriteta na području teorije glazbe, s posebnim osvrtom na njihovu važnost za poučavanje teorije glazbe u našim vremenima.

 1. Ostale povezane teme

Razmatranja o svim drugim aspektima poučavanja teorije glazbe danas također su dobrodošla.