Kategorija: Nekategorizirano

Tihomir Petrović

Tihomir Petrović, prof. u mirovini, Zagreb predavanje Paleta akorda i njezina upotreba u nastavi harmonije Paleta akorda grafički je prikaz međusobnih odnosa akorda koji uključuje njihove nazive sukladno teoriji stupnjeva i teoriji funkcija, kao i oznaku harmonijske funkcije koju pojedini

Lea Buljević

Lea Buljević, prof., GŠ Franje Kuhača, Osijek predavanje Postavimo granice i izbjegnimo sagorijevanje na poslu Jedan od većih izazova suvremenog čovjeka jest balans profesionalnog i privatnog života. Razvojem informacijskih puteva pojedinac postaje opterećen zahtjevima okoline i očekivanjima da sve mora

Zoran Božanić

izv. prof. dr. sc. Zoran Božanić, Fakultet glazbene umjetnosti, Beograd predstavljanje knjige Metodika nastave kontrapunkta, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 2022. U knjizi su sagledani metodički aspekti nastave predmeta Kontrapunkt u srednjoj glazbenoj školi. Kroz prilagođavanje osnovnih didaktičkih postavki realizacije nastavnog rada specifičnostima

Petar Ćulibrk

Petar Ćulibrk, mag. mus., Glazbena škola Dugo Selo Džez u nastavi klasične harmonije Džez je autohtona američka glazbena vrsta koja se postupno razvijala pod utjecajima europskoga kasnog romantizma i impresionizma, ali se vrlo brzo osamostalila i poslužila kao inspiracija skladateljima

Petra Zidarić Györek i Marina Sokol

Petra Zidarić Györek, mag. mus., i Marina Sokol, mag. paed., Glazbena škola u Varaždinu Potraga za zvukom – glazbeno putovanje za djecu i mlade „Želite li promjene u društvu, započnite sa svojom učionicom“ – riječi su to američke spisateljice, pedagoginje i

Katarina Zadnik

doc. dr. sc. Katarina Zadnik, Akademija za glazbu, Ljubljana Predškolski glazbeni odgoj i njegova uloga kod prijelaza u program solfeggia i instrumentalnu nastavu u osnovnoj glazbenoj školi, predavanje i radionica za nastavnike Dr. Katarina Zadnik pročelnica je Odsjeka za glazbenu pedagogiju na

19. dani teorije glazbe, Zagreb, 28. i 29. listopada 2023.

19. dani teorije glazbe Muzička akademija, Zagreb, 28. i 29. listopada 2023. Program: SUBOTA, 28. listopada 2023. 9:00 h: prijave 9:45 h: otvaranje skupa 10:00 – 11:00 h: Tihomir Petrović, prof. u mirovini: predavanje Paleta akorda i njezina upotreba u nastavi harmonije

Gro Shetelig

Gro Shetelig, prof. emerita, Norveška glazbena akademija, Oslo Što sam naučila u 40 godina iskustva u poučavanju (i razvoju novih metoda) odgoja sluha, ritamskih i slušnih vještina, predavanje (na engleskome) Predavanje će se baviti odgojem sluha iz “ptičje perspektive” – od “cjeline”,

Pozivi za slanje autorskih tekstova

Časopis THEORIA Tekstove za časopis THEORIA, glasilo Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, možete slati cijele godine na adresu hdgt.ht@gmail.com. Upute za autore: http://hdgt.hr/wp-content/uploads/sites/184/2019/07/THEORIA-upute-za-autore.pdf The French Society for Music Analysis (SFAM) is organising the SFAM/Musurgia 2023 article competition with, as in previous years,

Izborna skupština HDGT-a 24. rujna 2022.

Poštovane članice i članovi HDGT-a, izborna skupština društva održat će se u subotu 24. rujna u 13.30 sati u prostoru Glazbene škole Zlatka Grgoševića u Sesvetama, na adresi Bjelovarska ulica 48 b (iznad Konzuma). Dnevni red: izvješće o radu udruge izbor novog

INFORMACIJE ZA PREDAVAČE TMTT 2022.

INFORMACIJE ZA PREDAVAČE POUČAVANJE TEORIJE GLAZBE DANAS Međunarodna konferencija prigodom 25. obljetnice osnutka Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (HDGT), Zagreb, 19. – 20. studenoga 2022. NOVE MREŽNE STRANICE KONFERENCIJE: https://sites.google.com/view/tmtt-2022-18-dani-teorije-glaz ZOOM poveznica za konferenciju: https://events.zoom.us/ev/AlvOXFHxIlRQeNLvx8k-2UyB_PzYD11373iGOThJSMgVsteArhvX~AggLXsr32QYFjq8BlYLZ5I06Dg?lmt=1668630070000 PRIJAVA NA SKUP: Kako biste prisustvovali skupu,

INFORMATION FOR PRESENTERS TMTT 2022

INFORMATION FOR PRESENTERS TEACHING MUSIC THEORY TODAY International Conference on the Occasion of the 25th Anniversary of the Croatian Association of Music Theorists (HDGT), Zagreb, 19 – 20 November 2022 ZOOM LINK TO THE CONFERENCE: https://events.zoom.us/ev/AlvOXFHxIlRQeNLvx8k-2UyB_PzYD11373iGOThJSMgVsteArhvX~AggLXsr32QYFjq8BlYLZ5I06Dg?lmt=1668630070000 Please register for the conference by

18. DTG: Poziv na prijavu izlaganja

18. DANI TEORIJE GLAZBE: POUČAVANJE TEORIJE GLAZBE DANAS Međunarodna konferencija prigodom 25. obljetnice osnutka Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (HDGT) Zagreb, 19. i 20. studenoga 2022. NOVE MREŽNE STRANICE KONFERENCIJE: https://sites.google.com/view/tmtt-2022-18-dani-teorije-glaz PRIJAVA NA SKUP: Kako biste prisustvovali skupu, molimo da se registrirate

18th DMT: Call for Submissions

18th DAYS OF MUSIC THEORY: TEACHING MUSIC THEORY TODAY International Conference on the Occasion of the 25th Anniversary of the Croatian Association of Music Theorists (HDGT) Zagreb, 19 – 20 November 2022 Call for Submissions PDF Information for presenters The Croatian

HDGT slavi 25. rođendan! 🎂🍰🥳🎁🎉🎈

HDGT je osnovan u Zagrebu 1. ožujka 1997. Uz 25 godina Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara Tihomir Petrović U studenome 1977. počeo sam predavati teorijske glazbene predmete u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Mlad, silno željan učenika i razreda, nastojao

Interdisciplinarity of Music Theory: knowledge of music between history, poetics, theories and criticism, Belgrade, 7-9 October 2022

Interdisciplinarity of Music Theory: knowledge of music between history, poetics, theories and criticism, Belgrade, 7-9 October 2022 Call for Papers Belgrade, 7-9 October 2022 Faculty of Music University of Arts in Belgrade, Serbia

Hrvatski jezik i glazbeno nazivlje

Glazbenički jezični savjetnik Savjeti za uporabu nekih glazbenih naziva kod kojih se najčešće griješi: http://www.muza.unizg.hr/conmusterm/wp-content/uploads/2018/09/glazbenicki-jezicni-savjetnik-2018a.pdf Lektorica HDGT-a Daria Lazić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) o glazbenom nazivlju u budućem mrežnom rječniku hrvatskoga jezika Mrežniku http://ihjj.hr/mreznik/uploads/cc874100e261418b6ee81248fb2f68dd.pdf Više o Mrežniku i budućoj monografiji:

predstavljanje izdanja

Predstavljanja knjiga: Esther Meynell: Mala kronika Anne Magdalene Bach, 3. obnovljeno izdanje, Zagreb: HDGT 2020. Alida Jakopanec: Ritamske vježbe, 2., promijenjeno i znatno dopunjeno izdanje, Zagreb: HDGT, 2021. Nataša Crnjanski: Pojmovnik muzičke semiotike, Novi Sad: Akademija umetnosti, 2019. Ira Prodanov,

Ivor Prajdić

Ivor Prajdić, mag. mus., Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu / Muzička akademija Sveučilišta J. Dobrile u Puli: Ograničenja školskih pristupa harmonijskoj analizi na primjeru opusa  A. N. Skrjabina Predavanje će se orijentirati na problematiku ograničenja školskih pristupa harmonijskoj analizi koji

Ivančica Hinek

mr. sc. Ivančica Hinek, prof. mentorica, GŠ Franje Kuhača, Osijek: Nastava dječjeg zbora u doba koronakrize Od sredine ožujka 2020. godine do danas, pod prijetnjom epidemije COVID-19, nastava Dječjeg zbora mlađeg uzrasta u GŠ Franje Kuhača Osijek posve se izmijenila te

Sabina Vidulin

izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin, Muzička akademija, Pula: Promjena paradigme slušanja glazbe u nastavi solfeggia u osnovnoj školi: mogućnosti i izazovi  Predavanje će se usmjeriti na teorijska i praktična dostignuća višemodalnoga i interdisciplinarnoga pristupa slušanju glazbe kojim učenici razvijaju

Vito Balić

doc. dr. sc. Vito Balić, Umjetnička akademija, Split: Motivsko-metarska analiza Razlog povezivanju motivske i metarske analize leži u obradi glazbenih vrsta karakternog komada (prva polovina 19. st.) i plesnih stavaka (17. i 18. st.) u programu glazbenih oblika koji počivaju

Nataša Crnjanski

izv. prof. dr. sc. Nataša Crnjanski, Akademija umetnosti, Novi Sad: Tužna muzika ima silaznu putanju – o embodimentu u muzici Teorija embodimenta ili otelovljenja zasniva se na ideji da naši mentalni procesi zavise od telesnog iskustva. Poslednjih decenija se naročito

Darko Đekić

Darko Đekić, prof., viši predavač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Pjevanje u nastavi Solfeggia Cilj predavanja: Osvijestiti kod učitelja važnost odgoja i njege glasa kao jedno od najvažnijih područja rada u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu, i svakako razmišljati o pjevanju koje

Aleksandra Kardum

dr. sc. Aleksandra Kardum, Centar za autizam, Split: Uloga glazbe u radu s djecom s poremećajima iz spektra autizma Pedagoški rad s djecom koja imaju poremećaj iz spektra autizma (PSA) metodički je vrlo specifično i zahtjevno područje. Prije svega, prisutan

17. dani teorije glazbe, Zagreb, 23. i 24. listopada 2021.

PROGRAM: Subota, 23. listopada 2021. 9.30 registracija sudionika 10 .00 – 11.15    izv. prof. art. Pavao Mašić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu: Primjena generalbasa kao improvizacijske i kompozicijske osnove u nastavi 11.30 – 12.45     doc. dr. sc. Vito Balić, Umjetnička akademija u Splitu: Motivsko-metarska

Jelka Vukobratović: Tradicijski napjevi Hrvatske u nastavi solfeggia

Jelka Vukobratović je asistentica na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je diplomirala flautu (2008.) i muzikologiju i etnomuzikologiju cum laude (2012.). Doktorat iz etnomuzikologije stekla je na Sveučilištu za glazbu i prikazivačke umjetnosti u Grazu 2020., obranivši disertaciju

M. Futač Homen i I. Končić: Vježbe iz kompozicije – fakultativni predmet u GU Elly Bašić

Mirjana Futač Homen, prof. mentorica, stekla je zvanje profesora teorijskih glazbenih predmeta na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, gdje radi kao nastavnica teorijskih glazbenih predmeta s različitim uzrastima učenika. Jedan je

Kajdanka vježbanka za solfeggio za 4. razred osnovne glazbene škole

Autorica: Martina Belković ogledne stranice Belković Kajdanka OŠ 4 Kajdanka vježbanka autorice Martine Belković, profesorice savjetnice, idealan je drugi obrazovni materijal za nastavu solfeggia u glazbenoj školi. Dosad je izdano ukupno pet izdanja Kajdanke koje prate gradivo 2., 3. i

Diana Olčar: Učinci provođenja previše vremena za ekranima na dječji razvoj

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020. Diana Olčar zaposlena je kao docentica na Katedri za psihologiju i Odsjeku za obrazovne studije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je psihologiju 2008. god. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i

Davorka Radica: Temelji gradnje intonacije

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020. Temelji gradnje intonacije Pored vokalno-tehničke, intonacijska problematika jedna je od najvažnijih pjevačkih glazbeničkih preokupacija. U izlaganju će biti riječi o dvama najvažnijim načelima glazbene percepcije (grupiranju i aktiviranju tipskih zvučnih

Sanja Kiš Žuvela: Istraživanja kognicije i nastava teorije glazbe

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020. Sanja Kiš Žuvela docentica je na Odsjeku za muzikologiju te prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju probleme glazbene terminologije,

Luka Demarin: Principi harmonizacije istarske ljestvice

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020. Luka Demarin rođen je 3. studenoga 1993. godine u Puli, a glazbom se bavi od svoje sedme godine kad je započeo glazbeno obrazovanje u GŠ I. M. Ronjgova u Puli

Ena Brdar Plakalo: Muzika kao umjetnost vremena

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020. Ena (rođ. Brdar) Plakalo rođena je u Sarajevu (1990.) gdje je završila Srednju muzičku školu, Odsjek za teoriju glazbe (2008.), a zatim i Odsjek za klavir (2009.). Diplomirala je na

16. dani teorije glazbe – program

subota, 24. i nedjelja, 25. listopada 2020. Uz predstavljanje izdavačke djelatnosti HDGT-a i izvještaje o radu u protekloj godini, čeka Vas niz zanimljivih sadržaja: PREDAVAČI i TEME (abecednim redoslijedom; točan raspored objavit ćemo naknadno) mr. sc. Ena Brdar Plakalo, asist.,

15. dani teorije glazbe – prijava

Kako biste se prijavili na 15. dane teorije glazbe, molimo Vas da ispunite sljedeći OBRAZAC ZA PRIJAVU. Za sve Vam upite stojimo na raspolaganju na adresi hdgt.hr@gmail.com. Veselimo se novim susretima!

Nikolina Matoš, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Suvremeni pristup metodici nastave harmonije U cjelokupnom sustavu glazbenoga obrazovanja javlja se potreba za određenim inovacijama i promjenama, a isto se može zaključiti i za pojedine predmete unutar toga sustava. Pri realizaciji nastave

10. studenog 2019. Laura Čuperjani, Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Kreativno izražavanje na studiju Glazbene pedagogije kroz kolegije Priređivanje za ansamble i Osnove kompozicije Kolegije Priređivanje za ansamble i Osnove kompozicije studenti pohađaju na višim godinama studija Glazbene

10. studenog 2019. Zoran Božanić, Fakultet muzičke umjetnosti, Beograd O interpretaciji glazbe Johanna Sebastiana Bacha U ovom predavanju aktualizirat će se suvremene tendencije povijesno obaviještene i teorijski determinirane izvođačke prakse Bachove glazbe. U tom kontekstu, na početku će se sagledati

9. studenoga 2019. Katarina Habe, Akademija za glazbu, Ljubljana Uloga glazbenih pedagoga teoretičara u pripremi za glazbeni nastup Cilj je ovoga predavanja s radionicom prikazati ulogu glazbenih pedagoga, nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, u psihičkoj pripremi za glazbeni nastup. Iako se

9. studenog 2019., dvorana Stančić John Koslovsky, Konzervatorij u Amsterdamu Felix Salzer i diseminacija teorije Heinricha Schenkera u drugoj polovici 20. stoljeća Felix Salzer (1904. – 1986.) smatra se jednim od najutjecajnijih glazbenih teoretičara druge polovice 20. stoljeća. Rođen u Beču, Salzer

Predavanja prof. Tihomira Petrovića na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu TEMATSKA PREDAVANJA U OBLASTI MUZIČKE TEORIJE / 22. i 23. MART 2019. Katedra za teorijsku nastavu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu će ugostiti ugledne predavače iz oblasti muzičke teorije, Tihomira Petrovića, prof (Hrvatsko

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH TEORETIČARA

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH TEORETIČARA udruga je predavača teorijskih glazbenih predmeta u glazbenim učilištima svih razina, predavača glazbene umjetnosti, glazbene kulture i povijesti glazbe te svih koji promiču teoriju glazbe na bilo koji način.   Udruga je osnovana s ciljem promicanja,

14. dani teorije glazbe

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 12 13. i 14. listopada 2018. Organizatori: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara i Odsjek za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prijave se za sudjelovanje primaju se u elektroničkom obliku na adresu:

13. dani teorije glazbe

13. dani teorije glazbe Organizatori:  Glazbena škola u Varaždinu i Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin, Kapucinski trg 8 21. i 22. listopada 2017. Ovogodišnji Dani teorije glazbe održat će se u Glazbenoj školi u Varaždinu –

12. dani teorije glazbe

12. dani teorije glazbe Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Zagreb, Gundulićeva 4, i Agencija za odgoj i obrazovanje 22. i 23. listopada 2016. Glazbena škola Zlatka Grgoševića, 10360 Sesvete, Bjelovarska 48B Izvješće s 12. dana teorije glazbe.

11. dani teorije glazbe

11. dani teorije glazbe subota, 24. listopada i nedjelja, 25. listopada 2015. Zagreb, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4 Subota, 24. listopada 2015. 10:00 Prijave, uplate članarine i kotizacije 10:30 – 12:00 Morfosintaktički prikaz analize na Lachenmannovim, Xenakisovim i Ferneyhoughovim

10. dani teorije glazbe

10. dani teorije glazbe Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Zagreb, Gundulićeva 4, i Agencija za odgoj i obrazovanje subota 25. listopada i nedjelja 26. listopada 2014. Zagreb, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4 Subota, 25. listopada 2014. 9:00 prijave, uplate članarine

9. dani teorije glazbe

9. dani teorije glazbe Stručna predavanja, promocije, radionice i igraonice Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, Zagreb 26. i 27. listopada 2013. Organizatori: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara i Agencija za odgoj i obrazovanje. Prijave se za sudjelovanje vrše na elektroničkoj

Top