Katarina Zadnik

doc. dr. sc. Katarina Zadnik, Akademija za glazbu, Ljubljana

  • Predškolski glazbeni odgoj i njegova uloga kod prijelaza u program solfeggia i instrumentalnu nastavu u osnovnoj glazbenoj školi, predavanje i radionica za nastavnike


Dr. Katarina Zadnik pročelnica je Odsjeka za glazbenu pedagogiju na Akademiji za glazbu Sveučilišta u Ljubljani i docentica iz područja glazbeno-pedagoških predmeta. Na Odsjeku za glazbenu pedagogiju predaje Specijalnu glazbenu didaktiku za predškolsko razdoblje i Specijalnu glazbenu didaktiku za Glazbenu teoriju i Solfeđo u nižoj glazbenoj školi. Od 1995. do 2006. godine je predavala predmete glazbena teorija i solfeggio te predškolske programe u Glazbenoj školi Franca Šturma u Ljubljani. Na poslijediplomskim studijima odsjeka za Glazbenu pedagogiju na Akademiji za glazbu u Ljubljani istraživala je nove pristupe provjeri i ocjenjivanju na predškolskoj razini glazbenog obrazovanja i izdala monografiju Opisno ocjenjivanja glazbenog razvoja petogodišnjaka i šestogodišnjaka. Posljednja znanstvena monografija Teorija glazbe u slovenskoj glazbenoj školi između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti objavljena je 2019. Član je prosudbenoga povjerenstva međunarodne manifestacije Solfest u Crnoj Gori, kojom se potiču glazbeno nadareni učenici na području solfeggia.