Petra Zidarić Györek i Marina Sokol

Petra Zidarić Györek, mag. mus., i Marina Sokol, mag. paed., Glazbena škola u Varaždinu

  • Potraga za zvukom – glazbeno putovanje za djecu i mlade

„Želite li promjene u društvu, započnite sa svojom učionicom“ – riječi su to američke spisateljice, pedagoginje i društvene aktivistice Glorie Jean Watkins, poznatije pod pseudonimom bell hooks. Potraga za zvukom projekt je proizašao upravo iz učionice 3. razreda srednje glazbene škole u Varaždinu, prijavljen na natječaj građanskog odgoja koji je 2023. Varaždinska županija nagradila kao originalno osmišljen i proveden projekt u kategoriji osnovnih i srednjih škola. 

Predavanje se fokusira na mogućnosti kolektivnog uključivanja mladih glazbenika – učenika u građanske aktivnosti, koji prostorno nadilaze samu školu. Kroz predavanje ćemo se osvrnuti na slične glazbeno-edukacijske koncepte u Europi, prema čijim je uzorima nastao i ovaj projekt. Sami učenici kreirali su pet glazbeno-interaktivnih aktivnosti koje su zatim realizirali u suradnji s pet dječjih vrtića u Varaždinu. Aktivnosti su obuhvaćale: 1. interaktivnu autorsku ozvučenu priču, 2. radionicu Instrumenti su naši prijatelji, 3. glazbenu igraonicu Šumski prijatelji, 4. svijet zvukova kroz autorski igrokaz Princeza bez glasa, 5. improvizacija i igra. Predstavit će se proces kreiranja i realizacije samog projekta uključujući i videomaterijal koji je nastao u sklopu projekta. Detaljizirat će se kriteriji koji su nužni za pokretanje i ostvarivanje školskog projekta ovakvoga tipa čiji je primarni cilj učiniti vlastitu zajednicu mjestom interakcije i povezivanja kroz glazbene aktivnosti. 


Petra Zidarić Györek magistrirala je teoriju glazbe na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Grazu. Na istome sveučilištu upisuje doktorski studij u okviru kojega izrađuje disertaciju Recepcija arapske glazbe i teorije glazbe u suvremenoj glazbi. Svoj istraživački rad predstavila je na konferencijama u Engleskoj, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, Švicarskoj, Italiji, Nizozemskoj, Francuskoj i Hrvatskoj. Dopredsjednica je Hrvatskog društva glazbenih teoretičara te članica Društva za teoriju glazbe njemačkoga govornog područja. Nastavnica je teorijskih glazbenih predmeta u Glazbenoj školi u Varaždinu. 

Marina Sokol diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer pedagogija s temom Uvažavanje participativnih prava učenika u školi u razredu dr. sc. Dubravke Maleš te stekla titulu magistra pedagogije. Od 2014. godine radi na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga u Glazbenoj školi u Varaždinu. 2014. godine završila je edukaciju za izradu i provedbu EU projekata te stekla naziv menadžera za izradu i provedbu EU projekata. Usto je 2017. godine sudjelovala na projektima PDW eTwinning and Erasmus+ TCA, eTwinning meets Erasmus+ te Boosting the Quality of eTwinning and Erasmus+ projektima u Ljubljani. Redovito se stručno usavršava na seminarima, stručnim skupovima i stručnim vijećima.