Petar Ćulibrk

Petar Ćulibrk, mag. mus., Glazbena škola Dugo Selo

  • Džez u nastavi klasične harmonije

Džez je autohtona američka glazbena vrsta koja se postupno razvijala pod utjecajima europskoga kasnog romantizma i impresionizma, ali se vrlo brzo osamostalila i poslužila kao inspiracija skladateljima ozbiljne glazbe. U ovom predavanju pokušat ću približiti neke postupke i progresije džeza koje se mogu primijeniti u nastavi harmonije u srednjoj glazbenoj školi.

Na samom početku proći ćemo kroz vrste, postavu i šifriranje akorda (bazirajući se pretežno na američkoj šifraži). U toj prvoj cjelini ukazat će se na sličnosti i razlike kako u izgradnji akorda (tercna, kvartna), tako i u njihovu obilježavanju. Posebno ćemo se dotaknuti proširenih harmonija (tenzije) te akorda bez prisutnosti temeljnoga tona (rootless i latentna harmonija). Druga cjelina poslužit će za upoznavanje harmonijske logike džeza kroz izolirane primjere pojedinih spojeva akorda s naglaskom na septakorde, posebice smanjeni septakord i sva njegova moguća rješenja. Osvrnut ćemo se kratko i na ljestvice, odnosno moduse koje pojedini akordi i progresije tvore. Treća cjelina donosi praktičnu primjenu kroz dva elementa – analizu džez-standarda te izradu zadatka pomoću tih progresija. Tijekom izrade zadatka pričat ćemo o načinima na koje sve te progresije i zvuk (boje) možemo prilagoditi četveroglasnomu slogu i kako pristupiti vođenju glasova.


Petar Ćulibrk rođen je u Dubrovniku (1986). Počinje svirati klavir sa sedam godina, a školovanje nastavlja u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. 2011. je diplomirao kompoziciju s teorijom na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu. Džezom se počeo baviti u dobi od 14 godina. Po dolasku u Zagreb surađuje s Moranom Mesić u kvartetu Afinado te sa brojnim drugim hrvatskim džez-glazbenicima (Matija Dedić, Jasna Bilušić, Saša Nestorović, Mladen Baraković, Mario Igrec, Zvonimir Šestak, Filip Pavić, Aleksandar Vešić, Miro Kadoić, Jazz Orkestar HRT-a, itd.). Od 2010. do danas usavršava se na brojnim seminarima poput onih kod Kennyja Barrona, Tonyja Monaca, Stefana Heckela, Renata Chicca, Joea Kaplowitza, Adama Holzmana, Alana Broadbenta, Erica Reeda. Od 2008. do 2014. predaje klavir na Učilištu za popularnu i jazz glazbu. Od 2013. do 2018. profesor je teorijskih glazbenih predmeta u Srednjoj glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku. Svoj profesionalni put nakratko nastavlja u Nizozemskoj, a po povratku predaje klavir u Petrinji. Od 2021. profesor je teorijskih glazbenih predmeta u Glazbenoj školi Dugo Selo. 

Svirao je kao pijanist u kvartetu Corona, s Moranom Mesić, u Vjekoslav Crljen Triju, a posljednjih je godina posebno aktivan s More Love Ensembleom, Cloud Buzzom, Filip Pavić kvartetom i Miro Kadoić kvartetom. Dobitnik je 2. nagrade na prvom hrvatskom natjecanju u džezu 2015.godine u sklopu natjecanja Papandopulo. 2020. i 2023. nagrađen je Statusom u kategoriji najboljeg džez-pijanista. Njegov solistički album prvijenac nominiran je 2023. godine za nagradu Porin u kategoriji Najbolji jazz album godine.