Zoran Božanić

izv. prof. dr. sc. Zoran Božanić, Fakultet glazbene umjetnosti, Beograd

  • predstavljanje knjige Metodika nastave kontrapunkta, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 2022.

U knjizi su sagledani metodički aspekti nastave predmeta Kontrapunkt u srednjoj glazbenoj školi. Kroz prilagođavanje osnovnih didaktičkih postavki realizacije nastavnog rada specifičnostima kontrapunkta i obuhvaćanje važnih pitanja iz domene teorije i prakse, ovdje je ostvaren kvalitativno nov pristup predmetu, uz izgradnju njegova cjelovitog metodičkog sustava. Knjiga ima tri dijela. U prvome dijelu obrađena su opća pitanja nastave (osnovne karakteristike predmeta, nastavni sat, oblici, sredstva i metode nastavnog rada, planiranje nastave, sustav domaćih radova, strategije i vrste ocjenjivanja). Drugi dio knjige bavi se obradom nastavnih jedinica, onih koje su izdvojene uslijed svoje složenosti, neophodnosti tumačenja u njima primijenjenih metodičkih postupaka ili potrebe unaprjeđenja nastave. Fokus je na praktičnom segmentu rada jer se kod njega zapažaju osnovne poteškoće i nedostaci. Treći je dio u potpunosti posvećen analizi, posebno definiranju analitičkog pristupa motetu i fugi. Knjiga je namijenjena polaznicima visokoškolskih kolegija metodike nastave teorijskih glazbenih predmeta i profesorima u srednjim glazbenim školama.

  • predavanje Pitanja metodologije analize renesansne polifone kompozicije

U nastavi renesansne polifonije analiza glazbe još uvijek nije metodički jasno postavljena. Zato će u ovom predavanju biti obuhvaćeni njeni osnovni aspekti. Razmotrit će se pristupi skladbenoj tehnici i obilježavanje osnovnih kontrapunktnih parametara. Osim toga, kritičkim osvrtom na postojeće teorijske postavke iz domene modalne harmonije, predložit će se postupak provođenja harmonijske analize i način fiksacije dobivenih rezultata s pomoću specifičnih oznaka. Aktualizirat će se još i pitanja tumačenja tekstno-glazbene forme, preciziranjem redoslijeda svojevrsnih „analitičkih koraka“ i određenjem mogućnosti za konstituiranje njezina shematskog prikaza. Cilj je da se definiranjem osnovnih čimbenika analitičke procedure pridonese uspješnijem stjecanju učeničkih znanja i unaprjeđenju nastave polifonije u srednjoj glazbenoj školi.


Dr. Zoran Božanić (1971.) izvanredni je profesor i predstojnik Katedre za teorijuglazbe Fakulteta glazbene umjetnosti u Beogradu, predsjednik Srpskoga društva za muzičku teoriju. Diplomirao je kompoziciju i harmoniku na Državnom konzervatoriju Petar Iljič Čajkovski u Kijevu (Ukrajina, bivši SSSR, 1995.). Magistarao je kompoziciju na Fakultetu glazbene umjetnosti u Beogradu (2002.). Doktorirao je na Sveučilištu umjetnosti u Beogradu (2015.). Kao izvođač dobitnik je velikog broja nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Kao skladatelj bavi se različitim žanrovima. Djela su mu izvedena u Ukrajini, Poljskoj, Finskoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji, Kini itd. Držao je pozvana predavanja na mnogim visokoškolskim ustanovama, sudjelovao je na više desetaka znanstvenih skupova u zemlji i inostranstvu, aktivno vodi akreditirane programe stručnog usavršavanja. Objavio je knjige Muzička fraza (Clio, Beograd, 2007.), Istorijat muzike za klavijaturne instrumente (Zavod za udžbenike, Beograd, 2017.), Suvremeni teorijski pristupi renesansnoj tehnici pokretnoga kontrapunkta (Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Zagreb, 2019.), Metodika nastave kontrapunkta (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2022.), kao i više desetaka znanstvenih i stručnih članaka iz područja teorije glazbe. Interesi Zorana Božanića za teorijska razmatranja usmjereni su prema problematici kontrapunkta, metodici nastave te povijesti i teoriji izvođenja glazbe.