Darko Đekić

Darko Đekić, prof., viši predavač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci:

Pjevanje u nastavi Solfeggia

Cilj predavanja: Osvijestiti kod učitelja važnost odgoja i njege glasa kao jedno od najvažnijih područja rada u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu, i svakako razmišljati o pjevanju koje nije samo pjevanje u službi intonacije.

Koliko se tome pridaje pažnje u nastavnom procesu? Nekad-danas?

Darko Đekić, prof., viši predavač, srednje glazbeno obrazovanje stekao je u Rijeci, a diplomirao glazbenu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Puli na temu Istarska ljestvica u djelima Ivana Matetića Ronjgova iz kolegija Analitička harmonija, pod mentorstvom izv.prof.art.mr.art. Mirjane Grakalić.

Od 1996. do studenog 2018. zaposlen je kao učitelj teorijskih glazbenih predmeta u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka. Stekao je naziv učitelj mentor i bio učitelj sustručnjak kod polaganja stručnih ispita iz solfeggia. Višestruko nagrađivan na državnim i međunarodnim natjecanjima iz disciplina solfeggio, teorija glazbe i zbor.

Od prosinca 2018.godine zaposlen je na Učiteljskom fakultetu u Rijeci u zvanju višeg predavača u području glazbene umjetnosti, gdje je nositelj kolegija Glazbeno pismo, Glazbena kultura, Folklorna glazba, Metodika glazbene kulture I. i II..

Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje imenovan je članom Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave kao ispitivač metodike glazbene kulture.