Nataša Crnjanski

izv. prof. dr. sc. Nataša Crnjanski, Akademija umetnosti, Novi Sad:

Tužna muzika ima silaznu putanju – o embodimentu u muzici

Teorija embodimenta ili otelovljenja zasniva se na ideji da naši mentalni procesi zavise od telesnog iskustva. Poslednjih decenija se naročito došlo do velikih otkrića u otkrivanju veze između kognitivnih procesa i fizičkih pokreta tela, pa je tako ukazano da fizička oblast predstavlja primarnu perceptivnu oblast u razumevanju složenijih i apstraktnijih oblasti kao što je muzika. Embodiment utiče ne samo na to kako percipiramo muziku, već i kako je opisujemo (npr. gore-dole, duboko-visoko…), pa se kao rezultat preslikavanja fizičke i muzičke oblasti pojavljuje bogat metaforički vokabular za opisivanje muzičkih događaja. Pored toga, embodiment nam pomaže i u razumevanju konfiguracije muzičkog toka, muzičkih gestova, i najšire posmatrano, muzičkog značenja. Naročito veliko interesovanje u ovoj oblasti vlada za proučavanje telesnih pokreta izvođača i dirigenata, dok je posebna tema implementacija ovih recentnih saznanja u muzičku pedagogiju. Primeri iz muzičke prakse poslužiće nam kao ilustracija i dokaz da razumevanje muzičke kognicije (i drugih apstraktnih oblasti života) zahteva pažljivo proučavanje našeg telesnog iskustva.

Dr. Nataša Crnjanski (1978.), glazbena teoretičarka, izvanredna profesorica na katedri za kompoziciju i teorijsko-umjetničke predmete na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Tijekom studija osvojila je Specijalnu nagradu za uspjeh na Univerzitetu u Novom Sadu, kao i stipendiju norveške vlade. Završila je teoriju glazbe na magistarskim (2008.) i doktorskim studijima (2014.) sa semiotikom glazbe kao glavnim područjem istraživanja. Pored članaka, koji su objavljeni u knjigama i časopisima, autorica je triju knjiga: Muzička semiotika kroz D-S-C-H (2010.), Prokofjev i muzički gest (2014.) i Pojmovnik muzičke semiotike (2019). Od 2016. godine je glavna urednica znanstvenog časopisa Zbornik radova Akademije umetnosti. Na preddiplomskim i diplomskim studijima predaje nekoliko predmeta: Analizu glazbenog djela, Metodiku nastave stručnih predmeta i Uvod u glazbenu semiotiku. Član je Međunarodnoga muzikološkog društva (IMS), Međunarodne asocijacije za semiotičke studije (IASS), i Srpskog društva za muzičku teoriju (SDMT). Nataša Crnjanski također ima veliko iskustvo kao zborska dirigentica, pjevačica i menadžerica.