10. studenog 2019.

Laura Čuperjani, Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Kreativno izražavanje na studiju Glazbene pedagogije kroz kolegije Priređivanje za ansamble i Osnove kompozicije

Kolegije Priređivanje za ansamble i Osnove kompozicije studenti pohađaju na višim godinama studija Glazbene pedagogije (i ostalih studija), a za njihovu su uspješnu realizaciju potrebne kompetencije stečene na glazbenoteorijskim predmetima. Iz dosadašnje se prakse pokazalo da i studenti koji su se opredijelili za studij Glazbene pedagogije, a čija je specifičnost priprema za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama, kroz praktične kolegije mogu razviti i svoje kreativne sposobnosti koje će im u budućem pedagoškom radu biti od velike koristi. Kako bi se cijeli proces kreativnog rada zaokružio, najuspješniji radovi izvode se na koncertima, a studenti samostalno pripremaju izvedbe.

Predstavljanje udžbenika Harmonija na klaviru

Harmonija na klaviru autorica Laure Čuperjani i Mirjane Veljović (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula 2013.) zbirka je zadataka prilagođenih nastavi istoimenog kolegija na preddiplomskom studiju Glazbene pedagogije. Uz didaktičke zadatke zbirka sadrži i primjere iz glazbene literature nastale u razdoblju od baroka do romantizma. Praktična realizacija harmonizacije ulomaka iz literature od velike je koristi i pridonosi boljem razumijevanju teorijskih „zaključaka“.

Laura Čuperjani diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu u razredu profesora Srđana Hofmana. Njezin opus obuhvaća djela od onih za instrumente solo, komorne ansamble do orkestralnih djela, glazbe za kazališne predstave i multimedijalne projekte. Posebno je značajno njezino stvaralaštvo za harmoniku (od solističkih do koncertantnih djela), a njezina je skladba Becoming(za harmoniku solo), po ocjeni renomiranih akordeonista, uvrštena u izdanje Critical selection of accordion works composed between 1990 and 2010 (Edizioni Tecnostampa, Loreto, 2014.). Sudjelovala je na mnogim manifestacijama i festivalima. Uz Mirjanu Veljović autorica je udžbenika Harmonija na klaviru (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula, 2013.). Dobitnica je priznanja za ostvareni doprinos djelovanju i razvoju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, priznanja za izniman doprinos razvoju Odsjeka za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, nagrade Vasilije Mokranjac za skladbu Concertoza gitaru i komorni orkestar i posebnog priznanja za originalnu glazbu za koreo-projekt Masses/Gromadeu suradnji s Teatrom pokreta MIMART. Redovita je članica Hrvatskoga društva skladatelja. Od 2007. godine predaje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je danas zaposlena u zvanju izvanredne profesorice.