Davorka Radica: Temelji gradnje intonacije

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020.

Temelji gradnje intonacije

Pored vokalno-tehničke, intonacijska problematika jedna je od najvažnijih pjevačkih glazbeničkih preokupacija. U izlaganju će biti riječi o dvama najvažnijim načelima glazbene percepcije (grupiranju i aktiviranju tipskih zvučnih struktura), odnosno kako se isti reflektiraju na nastavni proces koji je usmjeren na učenje tonaliteta. Intonacijska problematika fokusirat će se na najvažnije početne faze usvajanja tonike i u tom smislu konkretizaciju općeg „smjera kretanja“ razumijevanja glazbenog jezika svakog glazbenika: od melodijskog ka harmonijskom, kao i na najvažnije odgojno-glazbene odrednice predočenja tonalitetnog konteksta.

Davorka Radica (1971.) diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1995. godine na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju, a na istoj je ustanovi magistrirala 2002., te doktorirala na Odsjeku za muzikologiju 2006. godine. Nastavnu djelatnost započela je 1996. kao asistentica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2001. godine zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Predstojnica je i redovita profesorica Odsjeka za glazbenu teoriju i kompoziciju, voditeljica doktorskog studija te članica uredništva časopisa Theoria i Bašćinski glasi. S radovima iz područja glazbene teorije i glazbene pedagogije sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim simpozijima, a učenje glazbenog jezika kao fokusa nastave solfeggia u središtu je njezina znanstveničkog interesa. Autorica je brojnih znanstvenih radova i dviju znanstvenih knjiga. Dobitnica je nagrade HAZU-a za knjigu Ritamska komponenta glazbe 20. stoljeća (2011.). Članica je Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara i Hrvatskoga muzikološkog društva.