Sanja Kiš Žuvela: Istraživanja kognicije i nastava teorije glazbe

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020.

Sanja Kiš Žuvela docentica je na Odsjeku za muzikologiju te prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju probleme glazbene terminologije, odnos glazbe s jezikom i oblikovnim umjetnostima, analizu glazbe 20. stoljeća, percepciju i kogniciju glazbe te odabrana kognitivnolingvistička pitanja. Objavila je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova među kojima i knjigu Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća (2011.). Urednica je glasila HDGT-a Theoria (Zagreb) i mnogih drugih izdanja društva.