Diana Olčar: Učinci provođenja previše vremena za ekranima na dječji razvoj

16. dani teorije glazbe, Zagreb, 24. i 25. listopada 2020.

Diana Olčar zaposlena je kao docentica na Katedri za psihologiju i Odsjeku za obrazovne studije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je psihologiju 2008. god. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i doktorirala 2015. god. na Učiteljskom fakultetu. Područja njezina
znanstveno-istraživačkog interesa su psihologija obrazovanja i pozitivna psihologija. Samostalno i u koautorstvu izlagala je na više međunarodnih znanstvenih skupova i objavila znanstvene radove iz područja psihologije. Predaje i sudjeluje u izvođenju kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja, Psihologija roditeljstva i Psihologija učenja i poučavanja. Detaljan popis radova može se vidjeti na
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=321166