Kajdanka vježbanka za solfeggio za 4. razred osnovne glazbene škole

Autorica: Martina Belković

ogledne stranice Belković Kajdanka OŠ 4

Kajdanka vježbanka autorice Martine Belković, profesorice savjetnice, idealan je drugi obrazovni materijal za nastavu solfeggia u glazbenoj školi. Dosad je izdano ukupno pet izdanja Kajdanke koje prate gradivo 2., 3. i 4. razreda osnovne glazbene škole, Kajdanka vježbanka koja obuhvaća gradivo 5. i 6. razreda osnovne glazbene škole te Kajdanka vježbanka za solfeggio za srednju glazbenu školu.

Budući da je solfeggio predmet na kojemu se, uz stjecanje ritamskih i intonativnih znanja i vještina, uči i vježba teorija glazbe, Kajdanka vježbanka od velike je pomoći u nastavi, kako za nastavnike, tako i za učenike. Proces svladavanja teorijskog znanja olakšan je jer učenici ispred sebe imaju gotove zadatke, uredno i sistematično postavljene, a sporo i nespretno prepisivanje s ploče pada u zaborav ili se barem smanjuje. Preglednost i idealan font i veličina zadataka omogućuju učenicima urednije pisanje.

Kajdanke vježbanke za solfeggio za 3. i 4. razred osnovne glazbene škole prate gradivo trećeg i četvrtog razreda. Ukupno je šest poglavlja za vježbanje gradiva, a to su: notni sustav, ljestvice, intervali, kvintakordi, ritam i mjera te vježbanje cijelog gradiva. U Kajdanci vježbanci za 4. razred nalazi se i ploča za simpatičnu društvenu igru s kockicom i figuricama. Učenici tako, kroz igru i zabavu, ponavljaju cijeli kvintni krug, odnosno predznake i paralelne tonalitete.

Gradivo koje se vježba propisano je vrijedećim nastavnim planom i programom za osnovnu glazbenu školu, pažljivo odabrano i sustavno prezentirano. Vidljivo je kako zadaci u poglavljima poštuju didaktički princip od lakšega ka težemu te tako uvelike olakšaju vježbanje teorije glazbe.

Terminologija koja je korištena u vježbankama usklađena je s postojećim propisima, a sadržaj je iznesen pregledno i jasno. Metodički su prilagođene predmetu, donose sadržaje koji se obrađuju u trećem i četvrtom razredu, a ciljna skupina, učenici, simpatiziraju kompaktnost formata i jasnoću zadataka. Sve su to elementi koji svrstavaju Kajdanku vježbanku u unikatni i poželjni materijal za nastavu.

Smatram kako je popularnost Kajdanke vježbanke opravdana te ih preporučujem svakom učeniku i nastavniku za korištenje u nastavi. Ideja za stvaranje takvog nastavnog materijala hvalevrijedna je te je upravo to karika koja je nedostajala u lakšem i jednostavnijem procesu stjecanja teorijskog znanja.

Čestitam autorici!

U Zagrebu, 26. 7. 2020.

Ana Grbac Galić, prof.

Urednik: Tihomir Petrović • Recenzentice: Ana Grbac Galić, Gorana Vidnjević Fabijanić • Urednica za strukovno nazivlje: Sanja Kiš Žuvela • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Martina Belković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2020. (17 × 24 cm, 56 str., klamano)