Solfeggio 5

Autorica: Blaženka Barlović

Naslovnica za Solfeggio 5Solfeggio 5 – Priručnik za nastavu u glazbenoj školi autorice Blaženke Barlović, prof. mentorice, pomoćno je nastavno sredstvo predviđeno za nastavu solfeggia u V. razredu osnovne glazbene škole.
Pri sastavljanju priručnika autorica se držala svoje koncepcije, već prokušane u priručniku Solfeggio 6 (Zagreb: HDGT, 2016.), te je i ovdje građa podijeljena u tri veće cjeline:

1. Melodijsko-ritamski primjeri iz glazbene literature
2. Ritamski i poliritamski primjeri
3. Glazbeni pojmovi; Oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja; Abecedni popis skladatelja.

Građa svih poglavlja primjerena je zahtjevima nastave predmeta Solfeggio predviđenima nastavnim programom koji je trenutačno na snazi (Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene i osnovne plesne škole, Narodne novine, 102/06).

Melodijsko-ritamski primjeri iz glazbene literature jednoglasni su primjeri u tonalitetima kojima učenici trebaju ovladati u V. razredu osnovne glazbene škole: od C-dura i a-mola do Des-dura i b-mola, odnosno Fis-dura i dis-mola. Zapisi primjera u violinskome su i basovskome ključu, a upotreba određenoga ključa najčešće je uvjetovana izvornim notnim tekstom. U primjerima su zastupljeni skladatelji iz većine glazbeno-stilskih razdoblja – od glazbenoga baroka do skladatelja našega doba, sveukupno 84 skladatelja. Poneki primjeri iz glazbene literature, koji se upotrebljavaju i na individualnoj nastavi instrumenata ili nastavi skupnoga muziciranja, sigurno će dodatno razveseliti učenike.

Značajna je razlika u odnosu na priručnik Solfeggio 6 navođenje većega broja primjera u originalnim tonalitetima. Zbog toga će se možda ponegdje naići na prekoračenje opsega dječjega glasa (ako se u toj fazi glazbenog obrazovanja uopće može unificirati taj opseg!?) i potrebu premještanja cijelog ili dijela primjera za oktavu više ili niže. No s obzirom na to da je i transpozicija jedan od važnih elemenata glazbene pismenosti, takvi se primjeri mogu odlično iskoristiti za vježbanje te tehnike. Osim toga, kod svih primjera koji su transponirani naveden je originalni tonalitet, pa i oni mogu poslužiti istoj svrsi.
U nekoliko primjera javljaju se mala odstupanja od važećega nastavnog programa, koja se prvenstveno odnose na ritamske kombinacije. Naprednijim skupinama to možda i neće predstavljati veći problem, no ako i predstavlja, primjera je toliko (177) da se bez grižnje savjesti neki mogu i preskočiti.

Ritamski i poliritamski primjeri sastavljeni su sukladno zahtjevima zadanima važećim nastavnim programom. U 45 ritamskih primjera zastupljene su dvodobne, trodobne i četverodobne mjere s jedinicama mjere četvrtinkom, polovinkom i osminkom, zatim ternarne mjere: šestero-, devetero- i dvanaesterodobne te mješovito složene: petero- i sedmerodobne mjere. U devet poliritamskih primjera, pisanih u dva sistema, raznolikost metrike nešto je manja, sukladno zahtjevnosti same problematike izvođenja. Tijek ritamskoga zbivanja vrlo je muzikalan, raznolik i logičan, težine primjerene zahtjevima važećega nastavnog programa i uzrastu učenika.
Za notografiju priručnika, koja je vrlo uredna i vjerna pravilima glazbenoga pravopisa, zaslužna je sama autorica.
Glazbeni pojmovi, Oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja i Abecedni popis skladatelja poglavlja su koja čine teorijski dio priručnika. Njihov sadržaj usko je povezan s pojmovima i oznakama koje susrećemo u primjerima iz glazbene literature sadržanima u priručniku. Abecedni popis skladatelja sadrži imena skladatelja čija su djela zastupljena u primjerima u prvome dijelu priručnika, s godinama rođenja i smrti te pripadajućim brojevima primjera.

Čestitam autorici Blaženki Barlović na priručniku, koji svojom kvalitetom zaslužuje mjesto u Biblioteci Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, uz nadu da će što skorije nastati i njezini priručnici za osnovnu glazbenu školu Solfeggio 4, 3, 2 i 1. Također, zahvaljujem joj na ukazanome povjerenju, koje sam se trudila opravdati dok sam sa zadovoljstvom radila na recenziji ovoga priručnika. Solfeggio 5 – Priručnik za nastavu u glazbenoj školi Blaženke Barlović pomoćno je nastavno sredstvo koje, prema svim mjerilima, zaslužuje dobronamjernu preporuku nastavnicima i učenicima.

Alida Jakopanec

Urednik: Tihomir Petrović • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Blaženka Barlović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2017. (17 × 24 cm, 80 str., šivani uvez)