M. Futač Homen i I. Končić: Vježbe iz kompozicije – fakultativni predmet u GU Elly Bašić

Mirjana Futač Homen, prof. mentorica, stekla je zvanje profesora teorijskih glazbenih predmeta na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, gdje radi kao nastavnica teorijskih glazbenih predmeta s različitim uzrastima učenika. Jedan je od osnivača Društva za promicanje funkcionalne muzičke pedagogije, posljednjih godina je i Predsjednica udruge. Autorica je priručnika Solfeggio 5, Zagreb, GU Elly Bašić, 2016. i suautorica priručnika Glazbena literatura za solfeggio (s Martinom Belković), Zagreb, HDGT, 2017. 

Dubrovački skladatelj Ivan Končić (1988.) diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u razredu Željka Brkanovića 2014. simfonijom Elementi koju je praizvela Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Tomislava Fačinija. Još je za studija sudjelovao u različitim projektima s praizvedbama djela od kojih su se neka zadržala na repertoarima ansambala za koje su nastala. Za skladbu Motivi s varijacijama odlikovan je 3. nagradom na međunarodnome skladateljskom natjecanju Zaklade Franza Josefa Reinla (2011.) te nagradu dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2010./2011. Za završni rad na preddiplomskom studiju, partituru The Raven, dobiva Rektorovu nagradu za ak. god. 2012./2013. Sklada uglavnom komornu i scensku glazbu, a djela su mu izvođena u Hrvatskoj i Europi. Kao vanjski suradnik bavi se pedagoškim radom u zvanju asistenta na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u Glazbenoj školi Brkanović te kao nastavnik izbornoga predmeta Vježbe iz kompozicije na Glazbenom učilištu Elly Bašić.