Predavanja prof. Tihomira Petrovića na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

TEMATSKA PREDAVANJA U OBLASTI MUZIČKE TEORIJE / 22. i 23. MART 2019.

Katedra za teorijsku nastavu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu će ugostiti ugledne predavače iz oblasti muzičke teorije, Tihomira Petrovića, prof (Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Zagreb) i dr Zorana Božanića, vanr.prof. (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd) i organizuje Tematska predavanja u oblasti muzičke teorije (Od vokalne renesansne polifonije do savremenih tumačenja elementarnih zakonitosti harmonije klasičnog i romantičnog stila) i predstavlјanje rada i izdavačke djelatnosti Hrvatskog društva glazbenih teoretičara iz Zagreba koja će se održati u prostorijama Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (zgrada ETF, sala, 3. sprat) 22. i 23. marta 2019. godine.
U svrhu dobijanja potvrde o prisustvovanju tematskom predavanju, zainteresovani nastavnici mogu da se prijave popunjavanjem Prijavnog obrasca i pošalјu na mejl adresu dusanerak@yahoo.com, a krajnji rok za prijavu je 18. mart 2019. godine. Prisustvo predavanjima je slobodno.

PLAN RADA:
Petak, 22. mart 2019.
15:00–16:00 Simbolika brojeva u glazbi J. S. Baha – Tihomir Petrović, prof.
16:10–16:40 Predstavlјanje Hrvatskog društva glazbenih teoretičara (HDGT) i Biblioteke HDGT
– Tihomir Petrović, prof.
16:50–17:50 Promocija knjige dr Zorana Božanića vanr.prof. – Suvremeni teorijski pristupi 
renesansnoj tehnici pokretnoga kontrapunkta – nastavni priručnik – dr Zoran Božanić, vanr. prof.
18:00–19:30 O interpretaciji Bahove muzike za klavijaturne instrumente – dr Zoran Božanić,
vanr.prof.
Subota, 23. mart 2019. 
10:00–11:30  Od pojma mnogostranosti do glazbenog djela – Tihomir Petrović, prof.
11:45–13:15  O sekundarnoj dominantnosti i subdominantnosti – Tihomir Petrović, prof.