Sabina Vidulin

izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin, Muzička akademija, Pula:

Promjena paradigme slušanja glazbe u nastavi solfeggia u osnovnoj školi: mogućnosti i izazovi 

Predavanje će se usmjeriti na teorijska i praktična dostignuća višemodalnoga i interdisciplinarnoga pristupa slušanju glazbe kojim učenici razvijaju muzikalno mišljenje, glazbene vještine te stječu znanja na nastavi solfeggia. Prednosti ovakvoga auditivnoga pristupa ogledaju se u većoj asocijativnosti, intenzivnijoj obradi podataka, duljem održavanju pažnje, boljem razumijevanju i poticajnosti tijekom učenja. Cilj je da se višerazinskim iskustvom i intenzivnim doživljajima utječe na oblikovanje kulturno-umjetničkoga identiteta učenika. Kao najava istraživanja nove strategije slušanja glazbe u hrvatskim glazbenim školama, sudionici skupa upoznat će se s načinima metodičke artikulacije slušanja glazbe tijekom nastave solfeggia na konkretnim primjerima umjetničke glazbe. Pri tome izdvojit će se tri razine slušanja, pri čemu dolazi do izražaja doživljajna sastavnica (početno slušanje), doživljajno-analitička (središnje, višestruko slušanje) te doživljajno-sintetička sastavnica (završno slušanje). Promjena paradigme slušanja glazbe predstavlja korist za učenika i učitelja: učenike vodi prema izražavanju vlastitih višerazinskih iskustava, oblikovanju mišljenja i stajališta, razvoju emocionalne inteligencije, razumijevanju i prihvaćanju umjetničke glazbe, a učitelju pokazuje put kako oblikovati kvalitetnu metodičku pripravu kojom će se poticati sveukupan razvoj učenika i nastavu solfeggia učiniti zanimljivom, zabavnom, poučnom i emocionalno bogatom.

Izv. prof. dr. Sabina Vidulin radno iskustvo je započela kao učiteljica Glazbene kulture i voditeljica izvannastavnih glazbenih aktivnosti u osnovnoj školi, gdje je s učenicima snimila nosač zvuka Tvoja staza, rezultat njihova glazbenog stvaralaštva, te realizirala istoimeni mjuzikl. Bila je voditeljica stručnog vijeća Glazbene kulture Istarske županije, mentorica studentima i pripravnicima te napredovala u zvanje profesorice mentorice i savjetnice. Dugogodišnja vanjska suradnica AZOO-a, radila je i na riječkome Učiteljskom fakultetu, trenutačno je zaposlena kao izvanredna profesorica na pulskoj Muzičkoj akademiji (predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju te nositeljica glazbeno-pedagoških kolegija), Fakultetu za odgoj i obrazovanje u Puli te sarajevskoj Muzičkoj akademiji. Utemeljiteljica je Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga i Međunarodnog foruma studenata glazbene pedagogije. Održala je više od stotinu pozvanih predavanja diljem Hrvatske i u inozemstvu te izlagala na značajnim glazbenim akademijama i fakultetima. Napisala je pet knjiga (tri u koautorstvu), šesnaest poglavlja u knjigama, sedamdesetak znanstvenih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu. Urednica je pjesmarice, sedam zbornika i dviju monografija. Članica je uredničkih odbora u šest međunarodnih znanstvenih časopisa i članica izdavačkog odbora izdavača Helbling. Autorica je triju metodičkih inovacija: SEM (interdisciplinarni model spajanja glazbe s dramskom kulturom i engleskim jezikom), SGS (model slušanja glazbe i skladanja) te SES (spoznajno-emocionalno slušanje glazbe), usmjerenih na približavanje umjetničke glazbe školskoj populaciji. U European Association for Music in Schools (EAS) deset je godina obnašala ulogu nacionalne koordinatorice. Dobitnica je Državne nagrade Ivan Filipović i Nagrade HDGPP-a.