Ivančica Hinek

mr. sc. Ivančica Hinek, prof. mentorica, GŠ Franje Kuhača, Osijek:

Nastava dječjeg zbora u doba koronakrize

Od sredine ožujka 2020. godine do danas, pod prijetnjom epidemije COVID-19, nastava Dječjeg zbora mlađeg uzrasta u GŠ Franje Kuhača Osijek posve se izmijenila te se do danas nije uspjela vratiti na „stare postavke“. U zadnjem tromjesečju nastavne 2019./’20. godine klasična nastava dječjeg zbora najprije je zamijenjena virtualnom, a u nastavnoj 2020./’21. godini, uz virtualne domaće zadaće, dio nastave bio je izveden i klasičnim radom u fiksnim tzv. balon-grupama, no tek s četvrtinom sati pravoga zborskog pjevanja po učeniku.

Izazovi u profesionalnom pedagoško-stručnom radu sa zborskim ansamblom tijekom koronakrize bili su brojni i iznimno složeni. U prvoj fazi rada (zadnje tromjesečje 2019./’20. godine) nemogućnost ostvarivanja neposrednog kontakta s učenicima tražila je hitna rješenja u cilju kontinuiteta održavanja redovne nastave pa je stoga bilo potrebno u kratkom vremenskom roku upoznati i savladati osnovne digitalne alate, osmisliti nove, poticajne, zanimljive i kreativne nastavne aktivnosti, pronaći nove načine komunikacije s učenicima u gluhome virtualnom prostoru, postaviti nove ciljeve nastavnog predmeta i sukladno tomu, osmisliti drugačije metode rada.

U sljedećoj nastavnoj godini (2020./’21.) nastava se odvijala, u skladu s protuepidemijskim mjerama, po dva modela: modelu B (kombinacija nastave uživo i na daljinu) i modelu C (isključivo na daljinu). Iako je dio nastave dječjeg zbora (ipak) realiziran neposrednim radom u školi na temeljima klasične nastavne prakse, učenici su izgubili čak 3/4 praktične (prave) nastave zborskog pjevanja. Promatrano iz perspektive ranijeg iskustva rada s dječjim zborom ovog uzrasta, posljedice toga bile su gubitak kontinuiteta u radu, a time i nemogućnost uobičajenog napredovanja u pjevanju i svladavanju godišnjeg programa. No, srećom, dinamika proba nije utjecala na pad motivacije te su učenici rado i redovno dolazili na nastavu u školi. Ograničenja nastavne prakse odrazila su se i na izbor pjevačkog programa, nemogućnost rada na dvoglasnom pjevanju te na zapostavljanje osobnog (dirigentskog) razvoja zbog isključivog korepetiranja u nastavi. Virtualne domaće zadaće većinom povezane s odabranim pjevačkim programom „mijenjale“ su klasičnu nastavu zbora u tjednu u kojem učenici nisu imali nastavu u školi, a tom je individualizacijom skupne nastave došlo do znatnog povećanja administrativnog dijela posla. Zabrani koncertnih nastupa, a time i transparentnog prezentiranja našega rada široj publici doskočili smo snimanjem videospotova.

Životopis:

Ivančica Hinek (Osijek, 1972.) završila je studij teorije glazbe na Muzičkoj akademiji (1996.) pod mentorstvom akademika Marka Ruždjaka. Od rujna iste godine zaposlena je u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek gdje predaje teorijske glazbene predmete te vodi višestruko nagrađivani Dječji zbor mlađeg uzrasta s kojim je osvojila dva Oskara znanja (2014. i 2018. godine). Paralelno sa studijem završila je i srednju glazbenu školu Vatroslav Lisinski u Zagrebu, odjel solo pjevanja. Sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij iz glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu završila je 2009. godine te stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz glazbene pedagogije. U listopadu 2015. godine promovirana je u zvanje profesorice mentorice, a u prosincu 2020. godine u zvanje savjetnice. Redovito se stručno usavršava te aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Objavila je nekoliko stručnih radova. U hrvatskoj praizvedbi mjuzikla Moje pjesme, moji snovi osječkoga Hrvatskoga narodnog kazališta, proglašenog najboljom glazbenom predstavom hrvatskoga glumišta u 2016. godini, pripremala je dječji zbor kao vokalni i glazbeni pedagog. Redovito korepetira i mentorira učenike GŠ Franje Kuhača Osijek. Kao vanjska suradnica AZOO-a za umjetničke škole dvije godine obavljala je poslove vezane uz provedbu postupka napredovanja u zvanje na području istoka Hrvatske. Voditeljica je Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za pet najistočnijih hrvatskih županija u drugom mandatu.