Ivor Prajdić

Ivor Prajdić, mag. mus., Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu / Muzička akademija Sveučilišta J. Dobrile u Puli:

Ograničenja školskih pristupa harmonijskoj analizi na primjeru opusa  A. N. Skrjabina

Predavanje će se orijentirati na problematiku ograničenja školskih pristupa harmonijskoj analizi koji su ustaljeni u našoj glazbeno-pedagoškoj praksi. Prvi dio predavanja bit će posvećen teorijskoj eksplikaciji porijekla, razvoja i karakteristika školskih pristupa harmonijske analize, dok će u drugom dijelu predavanja biti predstavljeni neki konkretni problemi i situacije na primjeru analize izabranih ulomaka iz skladbi A. N. Skrjabina s učenicima pri ŠUDIGO, Zabok te studentima glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Puli (u okviru predmeta Harmonija, tj. kolegija Harmonija, Harmonija na klaviru i Analitička harmonija). Na kraju će se izložiti zaključak o potrebnim izmjenama i dopunama postojeće analitičke prakse, kako na temelju provedenog rada s učenicima i studentima, tako i na temelju moga dosadašnjeg iskustva s harmonijskom analizom i analizom skladbi A. N. Skrjabina te pedagoškog rada na nastavi harmonije u srednjoj glazbenoj školi i na muzičkoj akademiji.

Ivor Prajdić rođen je 1992. godine u Sisku, gdje je pohađao osnovnu i srednju glazbenu školu pri GŠ Frana Lhotke. Studij teorije glazbe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu upisuje 2011. godine, 2016. i 2017. demonstrator je za teorijske glazbene predmete, a diplomirao je 2017. godine cum laude obranom diplomskog rada Analiza ranih sonata Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina (mentor: Vjekoslav Nježić), za koji je nagrađen dekanovom nagradom. Od 2013. do 2016. studirao je klavir u razredu Đorđa Stanettija te kompoziciju u razredu Mladena Tarbuka. U radu više zborova sudjeluje od 2012. do 2019. kao dirigent (HPD „Danica“ iz Siska, zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu Capella juris) i pjevač (Komorni zbor Ivan Filipović, Capella Odak, Renesansni ansambl Marco Polo). Kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta radio je u UŠ Franje Lučića u Velikoj Gorici te GŠ Blagoja Berse u Zagrebu od 2015. do 2017., a od 2018. do 2020. nastavnik je teorijskih glazbenih predmeta u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, gdje je trenutno honorarno zaposlen. S učenicima ŠUDIGO Zabok redovito sudjeluje na regionalnim (Zadar) i međunarodnim natjecanjima (Križevci, Beograd) te ostvaruje uspjehe na prijemnim ispitima za muzičke akademije. Od 2018. je asistent na Muzičkoj akademiji u Puli (kolegiji Harmonija, Harmonija na klaviru, Analitička harmonija), a od 2020. i na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (kolegij Solfeggio), na odsjecima za glazbenu pedagogiju. Doktorski studij muzikologije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu upisuje 2020. godine, čime nastavlja proučavanje opusa A. N. Skrjabina, pod mentorstvom Sanje Kiš Žuvela.