Tihomir Petrović

Tihomir Petrović, prof. u mirovini, Zagreb

 • predavanje Paleta akorda i njezina upotreba u nastavi harmonije

Paleta akorda grafički je prikaz međusobnih odnosa akorda koji uključuje njihove nazive sukladno teoriji stupnjeva i teoriji funkcija, kao i oznaku harmonijske funkcije koju pojedini akord može izraziti u tonalitetu. Paleta akorda je alat koji omogućuje vizualni pregled nad akordima radi razmatranja njihovih međusobnih odnosa, kako radi razumijevanja harmonijske strukture i uspostave osjećaja prisnosti sa željenom vrstom glazbe, tako i radi stvaranja harmonijskih progresija kao osnove novih glazbenih djela.

Razumijevanje odnosa između akorda i poimanje harmonijskih funkcija najbolje je opisano ovim riječima: “Harmonijska funkcija djeluje u odnosu na tijek vremena u prvome redu unaprijed, dakle onako kako glazba teče, ali katkada i unazad. Harmonijska je funkcija kategorija koje postajemo svjesni tek pod uvjetom da istovremeno doživljavamo, prisjećamo se i očekujemo.” (AMON, Reinhard: Lexikon der Harmonielehre, Wien-München: Doblinger-Metzler, 2005., str. 268).

Paleta akorda omogućuje baš tu istodobnost sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Uz upiranje pogleda na aktualan akord u svijesti je prisutan i netom napušten akord, a pozicija aktualnog akorda i oznake uz akorde dobar su temelj za pretpostavku sljedećeg akorda. Čin pretpostavljanja nastavka naročito se odnosi na aktivne i zainteresirane slušatelje koji će time razvijati vlastitu osjetljivost na harmonijske pojave, što je temeljni cilj nauka o harmoniji. Pasivni će slušatelji biti potaknuti na aktivaciju jer će im paleta akorda istodobno zauzeti dva bitna osjetila – vid i sluh – pa se čini da je dobrobit očita.


Tihomir Petrović rođen je u Zagrebu 25. srpnja 1951. godine. Poslije završene srednjotehničke škole upisao je Fakultet strojarstva i brodogradnje, a usporedno s tim i Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Godine 1973. upisao je teorijsko-pedagoški odjel Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i već u listopadu 1976., skrativši studij na 3 godine, stekao stručni naziv Profesor muzike.

Od studenoga 1977. godine do 31. kolovoza 2016., kada je umirovljen, predavao je teorijske predmete na Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Od 1993. godine do danas predaje glazbenu teoriju, solfeggio i osnove harmonije na Rockakademiji u Zagrebu.

Autor je priručnika za glazbeno obrazovanje:

 • Kompendij glazbenih pojmova (suautor Vladimir Mutak, prof.), Zagreb: vlastita naklada, 1991.
 • Glazbena harmonija, Zagreb: vlastita naklada, 1991, 1997.5
 • Glazbeni oblici, Zagreb: vlastita naklada, 1992, 1995.3
 • Glazbeni kontrapunkt, Zagreb: vlastita naklada, 1994, 1995.2
 • Glazbeni pojmovi. Razvoj glazbe, Zagreb: vlastita naklada, 1996.
 • Solfeggio I. Jednoglasje u tonalitetu, Zagreb: vlastita naklada, 1996.
 • Nauk o glazbi, Zagreb: vlastita naklada, 1998., Zagreb: HDGT, 2005.2
 • Od Arcadelta do Tristanova akorda, Zagreb: vl. naklada, 2001., Zagreb: HDGT, 2008.2, 2011.3, 2014.4
 • Nauk o kontrapunktu, Zagreb: HDGT, 2006., 2019.2
 • Osnove teorije glazbe, Zagreb: HDGT, 2007, 2009.2, 2010.3, 2013.4
 • Nauk o glazbenim oblicima, Zagreb: HDGT, 2010.
 • Maja, Juraj i zlatna ribica, poučna odgojno-obrazovna priča s pjevanjem, Zagreb: HDGT, 2012.
 • Stručne članke i recenzije objavljuje u časopisu Theoria i drugim stručnim časopisima.

Skladao je mnogobrojne popijevke za djecu i mlade, od kojih je dio objavljen uz priču Maja, Juraj i zlatna ribica, diou slikovnici Pitalice pjevalice Nevenke Videk (Zagreb: ABC naklada, 1995), dvije uz priču Nevenke Videk Kralj rođen u štalici (Zagreb: Profil, 1998). Pojedine među njima (Ekolog, Moja Hrvatska) objavljene na kaseti velikogoričkoga dječjega pjevačkoga zbora Zlatna lira godine 1994., a pojedine i na nosaču zvuka Čarolija smješka (u izvođenju Dječjega zbora Smiješak iz Samobora, 2007). Skladao je i aranžirao glazbu za udžbenike engleskoga jezika: Me, too I (Zagreb: ŠK, 1995.), Me, too II (1996.), Speak English 4 (1996.) i Well Done (Zagreb: Alfa, 1997.).

Priredio je tri zbirke crkvenih popijevki koje objavljuje u vlastitoj Biblioteci Sveti Juraj: Svim na zemlji (1994, 2003.3) Uskrsnu Isus doista (1995., 2004.3) i Zdravo, Djevo (1995.), u kojima je popijevke harmonizirao i obradio za glas uzpratnju te za dvoglasan i troglasan zbor a cappella.

Objavio je pjesmaricu Hrvatske crkvene popijevke (Zagreb: HDGT, 2000., 2009.2) u kojoj je bio priređivač, urednik, harmonizator i autor aranžmana.

Urednik je notnoga zbornika Osam pučkih misa kroz liturgijsku godinu, crkvenoga glazbenika i skladatelja fra IvaPerana (Zadar: FS Košljun, 2001.).

Godine 2017. uredio je zbirku popijevaka za djecu, autorice Vande Ferić, naslova Poziv na igru, za koju je popijevke harmonizirao te napisao klavirske aranžmane (izdavač: Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić, Omiš).

Godine 1997. utemeljio je Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (www.hdgt.hr) i godinama ga  vodio u svojstvu predsjednika.

Godine 1998. osnovao je časopis Društva pod nazivom Theoria, kojemu je do 2016. godine bio glavni urednik, a danas je član uredništva. Svi su brojevi časopisa dostupni na web-stranici Društva (www.hdgt.hr).

Godine 2000. utemeljio je i od tada uređuje Biblioteku hrvatskoga društva glazbenih teoretičara. U Biblioteci do sada je objavljeno tridesetak naslova, o kojima se pojedinosti mogu vidjeti na web-stranici Društva (www.hdgt.hr).

Godine 2005. utemeljio je manifestaciju Dani teorije glazbe, međunarodnoga karaktera, koja se svake godine od tada održava u mjesecu rujnu i listopadu, u Zagrebu i mnogim drugim gradovima u Hrvatskoj. Sadržaj manifestacije su promocija novih izdanja Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, stručno usavršavanje učitelja i profesora glazbe, stručna i popularna predavanja za najrazličitiju publiku i koncerti.

Od godine 2005. vodi u Hrvatskom glazbenom zavodu ciklus popularno-obrazovno-zabavnih predavanja za građanstvo pod nazivom Radionica utorkom, jednom mjesečno, osam puta godišnje.  Do prekida izazvanog pandemijom i potresom, 2020., održano je stotinjak predavanja. Godine 2017. taj se ciklus održavao i u mjestu Ravna Gora, u Gorskom Kotaru, pod nazivom Radionica petkom.

Održava stručne seminare za učitelje glazbe i predavanja za učenike i studente, oko tisuću do danas, diljem Hrvatske te u inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Njemačka, Slovenija, Srbija). Među tim su predavanjima posebno zanimljiva ona vezana uz simboliku brojeva, tonova i tonskih nizova u glazbi Johanna Sebastiana Bacha.

Godine 2008. predstavio je javnosti Paletu akorda – inovaciju u obliku pomagala za poučavanje nauka o harmoniji, uz koju ide i Akordograf – inovativni prikaz harmonijske analize u koordinantnom sustavu, radi lakše usporedbe harmonijske strukture glazbenih djela.

Dana 16. veljače 2011. pokrenuo je Školu teorije glazbe, za koju je priredio program poučavanja i na kojoj je predavač. Škola je aktualna i danas, a namijenjena je odraslim polaznicima različitih profesija, koji se žele usavršiti u teoriji glazbe, a odvija se kroz 4. stupnja, svaki u trajanju jednoga semestra. U programu je Škole zamjetna veća zastupljenost popularne glazbe, nego što je to u klasičnim glazbenim učilištima.

Godine 2011. pokrenuo je objavljivanje nosača zvuka kojima se promovira teorija glazbe i uredio prvi u toj seriji, nosač zvuka WE, na kojemu su skladbe hrvatskog skladatelja, pijanista i pjevača Vladimira Bodegrajca, umjetničkoga imena Van Bod.

Godine 2011. predstavio je javnosti didaktičku igru Glazbeniče, ne ljuti se!. Igra je namijenjena svima koji žele svoje znanje o glazbi usavršiti kroz zabavnu igru s intervalima, ljestvicama i akordima. Godine 2012. je ploču za igru prilagodio i za igru s notama različitih vrijednosti pa se od tada i taj dio nauka o glazbi može usavršavati kroz igru. Igra se kontinuirano dograđuje pa je godine 2016., uz 12. Dane teorije glazbe, predstavljena nova inačica igre, prikladna za glazbenike svih uzrasta.

Tijekom svojega rada u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog sudjelovao je u izradi nastavnih planova i programa za klasičnu osnovnu i srednju glazbenu školu, autor je aktualnog programa za predmet Glazbeni oblici, koji je na snazi od 2008. godine. Autor je nastavnog programa za teorijske glazbene predmete na Rock-akademiji u Zagrebu.

Tihomir Petrović i dalje znanja prenosi učenicima, studentima i svim zainteresiranim ljubiteljima glazbe.

Kontakt: 099 853 88 39, e-mail: tipizag@gmail.com