9. studenoga 2019.

Katarina Habe, Akademija za glazbu, Ljubljana

Uloga glazbenih pedagoga teoretičara u pripremi za glazbeni nastup

Cilj je ovoga predavanja s radionicom prikazati ulogu glazbenih pedagoga, nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, u psihičkoj pripremi za glazbeni nastup. Iako se u praksi u tome kontekstu najčešće govori o ulozi izvođača individualne nastave, iskustva govore da se mnoge strategije psihičke pripreme mogu bolje uvježbati i provoditi u grupi. Na početku svoje profesionalne karijere Katarina Habe pet je godina poučavala teoriju glazbe i solfeggiou glazbenoj školi te je i sama u praksi istražila koje se preventivne i kurativne strategije mogu primijeniti u grupnome radu s učenicima. Kao rezultat iskustva u radu s učenicima, ali i vlastitoga izvođačkog iskustva, dr. Habe je na Akademiji za glazbu u Ljubljani formirala kolegij Vještine uspješne psihičke pripreme za glazbeni nastup.

Dr. Katarina Habe, docentica za psihologiju na Akademiji za glazbu u Ljubljani, psihologinja je i glazbenica specijalizirana za psihologiju glazbe. Među njezinim područjima znanstvenog interesa ističu se razne grane primijenjene psihologije glazbe, osobito izučavanje utjecaja glazbe na cjelokupno (kognitivno, emocionalno i tjelesno) čovjekovo blagostanje. Već dvadeset godina aktivno prenosi znanstvenoistraživačke spoznaje o optimalnoj psihičkoj pripremi za nastup na predavanjima i radionicama u Sloveniji i inozemstvu, posvećujući osobitu pozornost strategijama svladavanja izvođačke napetosti te transformiranja treme u flow(zanesenost) kod javnoga nastupa. Svoje poslanje Katarina Habe s jedne strane vidi u pomoći glazbenicima na putu do optimalnog nastupa, a s druge u osvještavanju javnosti o učincima glazbe na pojedinca i društvo. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova te redovita sudionica znanstvenih konferencija. Suosnivačica je popularnoglazbenog sastava Katrinas, s kojim nastupa kao pjevačica već više od dvadeset godina.