Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području, Osijek, 23. i 24. listopada 2020.

http://www.uaos.unios.hr/16449-2/

Me􏰀đunarodnim znanstvenim i umjetničkim simpozijem o pedagogiji u umjetnosti želimo potaknuti umjetnike i znanstvenike, koji pedagoški djeluju u različitim okvirima umjetničkog i odgojno-obrazo- vnog rada na nova istraživanja, uspostavljanje novih oblika suradnje te na taj način utjecati na znača- jniju afirmaciju umjetničkih pedagogija. Simpozijem će se obuhvatiti interesni prostor glazbenih, likovnih, dramskih i plesnih umjetničkih pedagogija, kao i različiti oblici interdisciplinarnog djelovanja u kulturi, umjetnosti i obrazovanju.

Namjera Simpozija je okupiti umjetnike, znanstvenike i prosvjetne djelatnike iz zemlje i inozemstva:

  • profesore umjetničkih akademija (glazbenih, likovnih, dramskih, plesnih) i drugih visokoškolskih ustanova koje komuniciraju s temom simpozija;
  • učitelje i nastavnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, umjetničkim školama i visokim učilištima;
  • djelatnike u kulturi: u kazalištima, muzejima, galerijama, medijima, kulturno-umjetničkim društvima te u drugim djelatnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture;
  • studente preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija iz navedenih područja, kao i sve zainteresirane za tematiku skupa.