International HarMA Seminar Event, Budimpešta, 20. – 22. travnja 2020.

http://harma.eu.com

seminar za nastavnike teorije i analize glazbe, moguće sudjelovanje u okviru programa Erasmus+