Kajdanka vježbanka za solfeggio za 3. razred osnovne glazbene škole

Autorica: Martina Belković

Budući da je solfeggio predmet na kojemu se, uz stjecanje ritamskih i intonativnih znanja i vještina, uči i vježba glazbena teorija, Kajdanka vježbanka idealna je kao drugi obrazovni materijal za nastavu. Kao i njezina prethodnica za drugi razred, Kajdanka vježbanka za solfeggio za 3. razred osnovne glazbene škole prati gradivo trećeg razreda te uvelike olakšava vježbanje i učenje glazbene teorije. Proces svladavanja teorijskog znanja olakšan je jer učenici ispred sebe imaju gotove zadatke, uredno i sistematično postavljene, a sporo i nespretno prepisivanje s ploče pada u zaborav ili se barem smanjuje. Preglednost i idealan font i veličina zadataka omogućuju učenicima urednije pisanje.

Terminologija koja je korištena u Kajdanci vježbanci usklađena je s postojećim propisima, sadržaj je iznesen pregledno i jasno, a zadaci su koncepcijski postavljeni od lakših ka težim. Metodički je prilagođena predmetu, donosi sadržaje koji se obrađuju u trećem razredu, a ciljana skupina, učenici, simpatiziraju kompaktnost formata i jasnoću zadataka. Sve su to elementi koji svrstavaju Kajdanku vježbanku u unikatni i poželjni materijal za nastavu.

Ukupno je šest poglavlja za vježbanje gradiva koje je propisano Nastavnim planom i programom za Osnovnu glazbenu školu, pažljivo odabrano i sistematično prezentirano. To su: notni sustav, intervali, kvintakordi, ritam i mjera te vježbanje cijelog gradiva. Vidljivo je kako zadaci u poglavljima poštuju didaktički princip od lakšeg ka težem.

Smatram kako je popularnost Kajdanke vježbanke opravdana te ju preporučujem svakom učeniku i učitelju za korištenje u nastavi. Ideja za stvaranje takvog nastavnog materijala hvalevrijedna je te je upravo to karika koja je nedostajala u lakšem i jednostavnijem procesu stjecanja teorijskog znanja.

Ana Grbac Galić, prof.

Urednik: Tihomir Petrović • Recenzentice: Ana Grbac Galić, Lahorka Vidmar • Urednica za strukovno nazivlje: Sanja Kiš Žuvela • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Martina Belković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2019. (17 × 24 cm, 48 str., klamano)