Kajdanka-vježbanka za solfeggio za srednju glazbenu školu

Autorica: Martina Belković

DRUGO, PROMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE (2019.)

PRVO IZDANJE (2013.)

Naslovnica knjige Kajdanka vježbanka za srednju glazbenu školuSvladavanje osnova glazbene pismenosti i upoznavanje najvažnijih glazbenih struktura, što se u glazbenog pedagogiji počesto nazivaju teorijom glazbe, temeljni je zadatak izobrazbe u glazbenim školama i pretpostavka za izučavanje svih aspekata umjetničke glazbe. Fenomen glazbene notacije po sebi je umnogome višeznačan, a relativnost sastavnica notnoga pisma učenicima nerijetko predstavlja poteškoću koju sustavnim vježbanjem valja otkloniti. Stoga je na našem tržištu više nego dobrodošla pojava Kajdanke-vježbanke za solfeggio za srednju glazbenu školu autorice Martine Belković, prve vježbenice ove vrste na hrvatskome tržištu (izuzmemo li Kajdanku-vježbanku za solfeggio za osnovnu glazbenu školu iste autorice; ta je publikacija po prvi puta objavljena prošle, 2012. godine).

Iako je riječ o prvome takvom izdanju u nas, ova se vježbenica uglavnom sastoji iz tradicionalnih, provjerenih i učinkovitih vježbi koje će svaki nastavnik s lakoćom uklopiti u svakodnevnu nastavnu praksu, bez obzira na nastavni program ili metodu poučavanja.

Kajdanka-vježbanka za solfeggio za srednju glazbenu školu obuhvaća cjelokupno glazbenoteorijsko gradivo svih razreda srednje glazbene škole prema važećim nastavnim programima iz predmeta Solfeggio. Ono je raspoređeno tako da slijedi didaktičko načelo postupnosti: autorica se najprije bavi aspektima tonskoga prostora, predstavljajući ga od najjednostavnijih osnova glazbenoga pisma sve do najsloženijih akordnih struktura i enharmonijskih problema. Potom se osvrće na glazbeno vrijeme, u poglavlju posvećenome mjeri i ritmu. U svakome poglavlju kreće od ponavljanja već svladanoga prema uočavanju bitnih sastavnica novoga gradiva, do usvajanja novih pojmova i njihova povezivanja s otprije poznatima. Nakon toga slijede brojne vježbe formulirane na različite načine, što učeniku omogućuje stjecanje vještine brzoga snalaženja u notnome pismu te brzoga prepoznavanja i tumačenja glazbenih struktura.

Na samome kraju vježbenice nalaze se četiri baterije zadataka (“Provjera znanja”) u kojima su obuhvaćeni svi ranije obrađeni sadržaji, uz dodatak oznaka za tempo, dinamiku i način izvođenja. Ovi su zadaci namijenjeni učenicima završavaju svoje srednjoškolsko glazbeno obrazovanje te predstavljaju svojevrsan cilj poučavanja tzv. teorije glazbe u srednjoj glazbenoj školi.

Jezik je Kajdanke-vježbanke prilagođen uzrastu učenika kako bi se oni njome podjednako lako mogli služiti i u školi i samostalno. U tekstu je dobro uspostavljena ravnoteža između visokostručnoga pristupa i primjerenosti načina izlaganja. Posebna je pozornost posvećena uspostavljanju jasne terminološke norme i preciznom označavanju elemenata glazbe na način na koji je to uobičajeno činiti na većini visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, napose na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Sadržaj ove vježbenice u potpunosti udovoljava zahtjevima na razredbenim ispitima iz teorije glazbe koji se provode na studijima glazbe u našoj zemlji pa stoga predstavlja optimalnu osnovu za pripremu budućih profesionalaca za daljnje školovanje.

Sva je građa grafički pregledno izložena, vizualno dotjerana, a sama je vježbenica formatom izdanja i veličinom tiska izuzetno praktična i ugodna za uporabu. Namijenjena je učenicima i nastavnicima srednje glazbene škole, ali i svima drugima koji žele usavršiti znanja i vještine iz toga područja.

Kajdanku-vježbanku za solfeggio za srednju glazbenu školu autorice Martine Belković preporučujem stoga svim nastavnicima teorijskih glazbenih predmeta i drugim zainteresiranima kao visokokvalitetnu pomoć u poučavanju i samopoučavanju.

(Sanja Kiš Žuvela)

Urednik: Tihomir Petrović • Recenzentice: Alida Jakopanec, Sanja Kiš Žuvela, Gorana Vidnjević Fabijanić • Urednica za strukovno nazivlje: Sanja Kiš Žuvela • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Martina Belković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2013. (17 × 24 cm, 72 str., klamano)
Oznaka: , ,