Kajdanka-vježbanka za solfeggio za osnovnu glazbenu školu

Autorica: Martina Belković

Naslovnica knjige Kajdanka-vježbanka za solfeggio za osnovnu glazbenu školuKAJDANKA – VJEŽBANKA za solfeggio za osnovnu glazbenu školu autorice Martine Belković jedinstven je priručnik te vrste na području Republike Hrvatske, ali i šire.

Svladavanje glazbenoteorijskih znanja jedan je od važnih elemenata u nastavi solfeggia već od prvoga razreda osnovne glazbene škole. Do objave ovoga priručnika na tome se području prilikom rada s učenicima  često trošilo dosta vremena na prepisivanje zadataka sa školske ploče. Uporabom Kajdanke-vježbanke nastavnici i učenici će, između ostalog, uštedjeti dragocjeno vrijeme i olakšati si rad, bez obzira radi li se o aktivnostima u školi ili domaćim uradcima učenika, čime se znatno poboljšava kvaliteta nastave i unaprjeđuje nastavni postupak.

Gradivo Kajdanke-vježbanke u potpunosti je u skladu s gradivom propisanim važećim Nastavnim planom i programom za osnovnu glazbenu školu. Podijeljeno je u osam poglavlja: 1. Notni sustav; 2. Ljestvice; 3. Intervali; 4. Trozvuci; 5. Četverozvuci; 6. Enharmonija; 7. Mjera i ritam; 8. Vježbanje cijeloga gradiva.

Zadaci su poredani sistematski i odlično su osmišljeni, a uvježbavanju pojedinih teorijskih elemenata prethode pitanja čija je svrha, osim ponavljanja, učenike potaknuti na bolju koncentraciju i razmišljanje o zadatku.

Završno, osmo poglavlje, predstavlja rekapitulaciju cijeloga gradiva i sastoji se od pet testova usklađenih s pisanim zadacima iz teorije glazbe kakvi se postavljaju na prijemnim ispitima za upis u srednjoškolsko glazbeno obrazovanje.

Veliku vrijednost Kajdanke-vježbanke  predstavlja i pravilna uporaba strukovnoga nazivlja pa smatram da bi se primjenom toga po svemu praktičnoga priručnika na najlakši i najbrži način moglo postići ujednačavanje uporabe strukovnoga nazivlja u glazbenim školama u Republici Hrvatskoj.

Posebno mi se sviđa što je Kajdanka-vježbanka  kreirana u formatu klasične kajdanke koja je, na neki način, simbol solfeggia i teorije glazbe. Grafički je lijepo oblikovana, a prilikom notografije i oblikovanja vodilo se računa o tome da bude dovoljno prostora za pisanje prilikom rješavanja zadataka.

(Alida Jakopanec)

Urednik: Tihomir Petrović • Recenzentice: Alida Jakopanec, Sanja Kiš Žuvela, Lahorka Vidmar • Urednica za strukovno nazivlje: Sanja Kiš Žuvela • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Martina Belković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2013. (17 × 24 cm, 60 str., klamano)