Nauk o glazbi, 2. dopunjeno i promijenjeno izdanje

Autor: Tihomir Petrović

Naslovnica knjige Nauk o glazbi, 2. dopunjeno i promijenjeno izdanje

Ovaj je priručnik namijenjen prvenstveno učenicima glazbene škole, iza kojih je višegodišnja glazbenička praksa i koji poznaju notno pismo. Riječ je o mladeži koja može sudjelovati u razgovoru o glazbi i odnositi se prema glazbenoj teoriji s razumijevanjem utemeljenom na osobnom glazbeničkom i učeničkom iskustvu. Oni će u priručniku pronaći razjašnjenja pojava s kojima se susreću u svojoj glazbeničkoj praksi i svakodnevnom glazbenom okruženju, kao i uvod u srednjoškolske glazbenoteorijske predmete – harmoniju, polifoniju i glazbene oblike – i njihov sadržaj. Upoznavanje sadržaja iz ovog priručnika moglo bi pridonijeti motivaciji njihova bavljenja glazbom i potaknuti ih na upis u srednju glazbenu školu. Učenici srednje glazbene škole i svi drugi zainteresirani ljubitelji glazbe u ovom će priručniku pronaći sažete obavijesti o pojavama i pojmovima, razvrstanima u poglavlja: 1. Zvuk, 2. Ritam, 3. Interval, 4. Ljestvica / Tonski način, 5. Akordika, 6. Glazbeni medij, 7. Skladbeni način, 8. Skladbeni slog, 9. Glazbena forma, 10. Razvoj glazbe, 11. Jazz, 12. Oznake u notnom tekstu. (Tihomir Petrović)

Urednik: Tihomir Petrović • Urednik za stručno nazivlje: Nikša Gligo • Jezični savjetnik: Josip Silić • Notografija: Tihomir Petrović • Korektura: Branko Ivanković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2005. (256 str., notni primjeri i 108 slikovnih priloga, 17 x 24 cm, šivani uvez)