Wolfgang Amadeus Mozart. Simfonija u g-molu, KV 550

Autor: Stefan Kunze

Naslovnica knjige Wolfgang Amadeus Mozart. Simfonija u g-molu, KV 550

Knjiga je dio danas vjerojatno najpoznatije serije knjiga o glazbi – Glazbena remek-djela. Monografije o djelima uz povijest glazbe. Želja je autora bila ostvariti analizu koja bi putem nauka o oblicima i nauka o harmoniji doprla do same srži umjetničkoga djela, da bi takva analiza istodobno mogla prosvjećivati i biti pedagoški korisna, čime bi ujedno doprinijela i daljnjemu razvoju glazbenoga obrazovanja. Već i samo muzikološki dio Kunzeove knjige svojom vrijednošću u potpunosti opravdava golem trud malobrojne uređivačke skupine, a naporom je prevoditelja i u onome dijelu knjige koji se odnosi na harmonijsku i formalnu analizu dosegnuta razina kojom bi se ponosio i sam Kunze kao urednik. Notni su primjeri prepisani iz Kunzeova teksta, ali su mjestimice prošireni prema trenutno najvjerodostojnijemu notnom izdanju ove simfonije, a to je Urtext der Neuen Mozart-Ausgabe, Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1958, BA 4724. Preinake i dopune učinjene su u želji da se čitateljima olakša razumijevanje teksta. Knjiga nije dakle samo prevedena na hrvatski, nego je prepjevana riječima i načinom koji bi čitatelje morao potaknuti da i sami posegnu za Mozartovom glazbom i partiturom te otkriju u kojoj je mjeri točna činjenica da razotkrivanje glazbenih pojava ovisi o senzibilitetu, znanju i polazištu onoga koji ih pokušava rastumačiti. (Tihomir Petrović)

Naslov izvornika: Stefan Kunze, Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonie g-Moll KV 550 • S njemačkoga preveo i obradio: Branko Ivanković • Uredio: Nikša Gligo • Lektorirao: Josip Silić • Notografija: Branko Ivanković • Grafički urednik: Slavko Križnjak • HDGT: Zagreb, 2006. (17 × 24 cm, 112 str., šivani uvez)