Glazbena literatura za solfeggio

Autorice: Martina Belković i Mirjana Futač Homen

Naslovnica za Glazbena literatura za solfeggioUdruženim snagama Martina Belković i Mirjana Futač Homen sastavile su sveobuhvatan priručnik za nastavu solfeggia u srednjoj glazbenoj školi – Glazbena literatura za solfeggio. Priručnik sadrži 425 primjera iz umjetničke glazbene literature, koji nisu raspoređeni po razredima srednje glazbene škole, već su prema problematici i potrebama nastave solfeggia svrstani u šest većih poglavlja: Dijatonika, Alteracije, Mutacije, Modulacije, Stari ključevi i Ritam. Nadalje se većina poglavlja dijeli na potpoglavlja, pa tako Dijatonika sadrži primjere u durovima, molovima i starim načinima; Alteracije također sadrže primjere u durovima i molovima, ali i alteracije povezane s pojmom ljestvice harmonijskoga dura, akorda napuljskoga sekstakorda i akordâ s povećanom sekstom; Modulacije su podijeljene prema vrsti na dijatonske, kromatske i enharmonijske, dijatonske se još dijele i prema udaljenostima tonaliteta na modulacije u paralelni, kvintno srodne i udaljenije tonalitete, a svojevrsnu rekapitulaciju predstavljaju primjeri u kojima se nalaze raznovrsne modulacije i tonalitet se više puta mijenja; u poglavlju Ritam nalaze se primjeri s uglavnom nepravilnim ritamskim grupama: duolom, velikom triolom, kvartolom, kvintolom, septolom te ritamskim kombinacijama koje proizlaze iz podjele dobe na osam dijelova.

Primjeri obuhvaćaju ulomke iz vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbene literature skladatelja svih glazbeno-stilskih razdoblja, počevši već od srednjovjekovne glazbe pa sve do glazbe 20. stoljeća. Jednoglasni su i višeglasni, pa će većina primjera poslužiti i za korelaciju s predmetima Harmonija i Polifonija, a zbog svojeg opsega mnogi će se moći povezati i s nastavom predmeta Glazbeni oblici.

Zapisi su preuzeti iz mjerodavnih notnih izdanja, u izvornim su tonalitetima, ključevima i registrima tonskoga sustava, a s uključenim svim ukrasima i oznakama u notnome tekstu, što čini velik iskorak u mnoštvu literature toga tipa. Čini mi se da je pronalaženje primjera u određenim tonalitetima (npr. Ces-dur ili ais-mol) i s određenom melodijskom ili ritamskim problematikom (npr. kvartola), a da pritom ne sadrže nešto što nije primjereno trenutačnoj temi, zadatku i samoj namjeni priručnika, bilo prava ekspedicija.

U naslovu svakoga primjera navedeni su ime skladatelja i naziv djela u prijevodu i na izvornome jeziku, kao i sve potrebne oznake, čime je nastavniku ili učeniku omogućeno jednostavno pronalaženje djela u cjelini te njegova zvučnog zapisa. Notni tekst raspoređen je racionalno, ugodan je za čitanje i u potpunosti poštuje pravila glazbenoga pravopisa.

Rad na recenziji ovoga priručnika za mene je predstavljao pravi užitak te izazvao oduševljenje i obogaćenje novim spoznajama. Vjerujem da će slične osjećaje izazvati kod svih koji se njime budu služili, zato priručnik Glazbena literatura za solfeggio toplo preporučujem za uporabu u nastavi kao pomoćno nastavno sredstvo.

Autoricama Martini Belković i Mirjani Futač Homen čestitam i od srca zahvaljujem na trudu koji su uložile, čime su znatno obogatile stručnu literaturu na području glazbene nastave, uštedjele nastavnicima dragocjeno vrijeme i proširile nam vidike.

Alida Jakopanec

Urednik: Tihomir Petrović • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Martina Belković i Mirjana Futač Homen • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2017. (17 × 24 cm, 160 str., šivani uvez)