13. dani teorije glazbe

13. dani teorije glazbe

Organizatori:  Glazbena škola u Varaždinu i Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara

Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin, Kapucinski trg 8
21. i 22. listopada 2017.

Ovogodišnji Dani teorije glazbe održat će se u Glazbenoj školi u Varaždinu – gradu glazbe. Najljepše zahvaljujem ravnateljstvu škole na gostoprimstvu!
Uz obilježavanje 20. obljetnice djelovanja HDGT-a slušateljima nudimo predavanja, radionice i predstavljanje nove literature za glazbeno obrazovanje. Među time svakako valja istaknuti gostovanje prof. dr. Clemensa Kühna, jednoga od najsvestranijih europskih glazbenih teoretičara današnjice, pedagoga i znanstvenika. Njegov je dolazak ujedno potvrda našega rada i međunarodnoga ugleda koji tijekom proteklih dvaju desetljeća strpljivo gradimo, prvenstveno timskim radom članova predsjedništva Društva, ali i uz potporu svih vas, drage kolegice i kolege. Dobrodošli na 13. dane teorije glazbe!

Subota, 21. listopada 2017.
9:00 – 10:00
Prijave, druženje uz jutarnju kavu
10:00 – 11:30
doc. dr. sc. Vedrana Marković, Muzička akademija, Cetinje:
Početna nastava solfeggia u Crnoj Gori

Predavanje će obuhvatiti upoznavanje s reformom osnovnoga glazbenog obrazovanja u Crnoj Gori, karakteristike početne nastave solfeggia te metodičke postupke u postavljanju intonacije. Glazbeno opismenjivanje učenika prikazat će se pritom kao put koji polazi od materinskoga glazbenog jezika, pri čemu će se, usporedbom jezičnog i glazbenog opismenjivanja, pokušati odgovoriti i na pitanje što se uopće može smatrati materinskim glazbenim jezikom određenoga podneblja. Zatim će se pokazati kako na temelju modela (pjesama iz crnogorske glazbene baštine baštine) nastaju didaktički primjeri, a slušatelji će upoznati udžbenik za početnu nastavu solfeggia naslovljen Muzički koraci 1 (autorice: Vedrana Marković i Andrea Ćoso Pamer; Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2016.). Nadalje, bit će riječi o grafičkom prikazu notnoga teksta (crte, boje, oblici) te o značaju i ulozi Orffova instrumentarija u početnoj nastavi solfeggia. Pokazat će se i metodički postupci koji pospješuju razvoj pozornosti, memorije, glazbene mašte i kreativnosti učenika.

Početna nastava solfeggia u radu s učenicima oštećenog vida

Uz navođenje karakteristika početne nastave solfeggia u radu s učenicima oštećenog vida, govorit će se o kompetencijama glazbenoga pedagoga potrebnima za rad s takvim učenicima, glazbenom opismenjivanju uz pomoć Brailleova pisma, specifičnostima početne nastave u području ritma te o inkluzivnom pristupu u glazbenom obrazovanju.

11:45 – 12:45
Dada Ruža, prof., Glazbena škola u Varaždinu:
Vokalna tehnika u glazbenom obrazovanju

Predavanjem će se nastojati ukazati na zastupljenost poduke vokalne tehnike u hrvatskome glazbenom obrazovanju te joj odrediti svrhu i smisao. Zatim će se kroz praktično izvođenje vježbi i instruktivnih skladbi s polaznicima prikazati sadržaj te poduke: vježbe za razvijanje raznih elemenata vokalne tehnike, rad na intonaciji te povezivanje vokalnih vještina s raznim predmetima i sadržajima glazbenog obrazovanja.

12:45 – 15:30
stanka za ručak
15:30 – 18:30
prof. dr. sc. Clemens Kühn, Visoka škola za glazbu Carl Maria von Weber, Dresden:
Od teorije glazbe do glazbe sâme: teorija, primjena, praksa

(predavanje će biti na njemačkom jeziku, uz konsekutivni prijevod na hrvatski)

Predavanje i radionica obuhvatit će tri pitanja od vitalnoga značaja za suvremenu teoriju glazbe: što teorija glazbe danas podrazumijeva, kako poučavati teoriju, a da ostane bliska glazbi samoj, te kako to provesti u djelo u okviru nastave teorijskih glazbenih predmeta.

  1. Teorija: kakva je slika teorije glazbe danas, više od pola stoljeća nakon radikalnih promjena 1960-ih;
  2. Prijenos znanja: koja općenita načela predstavljaju temelj svake teorije glazbe i kojim joj se sve putevima može pristupiti;
  3. Praksa: kako se teorija može pretočiti u praktične glazbene vježbe koje će predavač isprobati s polaznicima seminara.

Misao poveznica svih triju aspekata teorije glazbe uvjerenje je prof. Kühna (koje se može učiniti razumljivim samo po sebi, no nije općeprihvaćeno) da teorija glazbe kao pedagoška disciplina ne smije biti teorija radi sebe sâme, već isključivo pomoćno sredstvo koje će vrijednu glazbenu baštinu približiti učeniku te mu omogućiti da njome dosegne samu bît glazbene umjetnosti. Predavanje i radionica zasnovane su na Kühnovoj knjizi Poučavati teoriju glazbe – posredovati glazbu (Kassel: Bärenreiter, 2006.).

Nedjelja, 22. listopada 2017.
10:00 – 11:20
doc. mr. Livija Jovčić, Akademija umjetnosti Sveučilišta u Novom Sadu
Harmonija u službi metodike nastave solfeggia

Predavanje će biti ostvareno kao teorijsko razmatranje o mogućnostima unaprjeđenja melodijskog područja nastave pomoću primjerene harmonizacije instruktivnih primjera za solfeggio.  Ukazat će se na ulogu i primjenu harmonijskih funkcija te harmonijskog ritma u procesu stjecanja slušnih predodžbi o logičnom melodijskom i latentnom harmonijskom tijeku, kao i o glazbenome metru. Također, praktična simulacija mogućih načina harmonizacije dječjih pjesama, durskih i molskih ljestvica, kao i instruktivnih melodijskih primjera za solfeggio na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, ukazat će na potrebu za harmonizacijom kao efikasnim didaktičkim sredstvom u procesu rada na razvijanju svih aspekata glazbenog sluha.

11:30 – 13:00
doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija, Zagreb i Petra Zidarić Györek, BA MA, Glazbena škola u Varaždinu:
Obrazovanje i profesionalna perspektiva glazbenih teoretičara u Hrvatskoj i Europi: usporedna studija i okrugli stol

Sudionici:
izv. prof. art. Ante Knešaurek, Muzička akademija, Zagreb
doc. dr. sc. Vito Balić, Umjetnička akademija u Splitu
red. prof. art. Davor Bobić, Umjetnička akademija u Osijeku

13:15 – 14:00
Tihomir Petrović, prof. u mirovini:
Predstavljanje novih izdanja Društva,
Svečana skupština Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara povodom 20. obljetnice djelovanja

Kotizacija za članove Društva iznosi 100 kn.

Kotizacija za sve druge zainteresirane iznosi 300 kn ili 200 kn za samo jedan dan.

Uplate: HDGT, ZAGREB, PALMOTIĆEVA 2, IBAN 2723600001101500068

U pozivu na broj možete napisati OIB uplatitelja.

Upis u Društvo može se obaviti pri dolasku na Dane teorije glazbe, kao i uplata članarine te kotizacije.

Prijave se primaju na mail hdgt@hdgt.hr i tihomir.petrovic@inet.hr

O predavačima:

Livija Jovčić docentica je za umjetničko područje solfeggia na Akademiji umjetnosti Sveučilišta u Novom Sadu. Diplomirala je kompoziciju u razredu akademika Rudolfa Bručija, a magistrirala iz područja glazbene pedagogije pod mentorstvom prof. Dorine Radičeve. Autorica je zbirke vokaliza s instrumentalnom pratnjom te brojnih recenzija. Koautorica je lokalnih i međunarodnih seminara i projekata s područja glazbene pedagogije te realizatorica Umjetničke radionice za solfeggio. Kao nadležna predstavnica Akademije umjetnosti članica je stalnoga povjerenstva senata Sveučilišta u Novom Sadu za studijski program Glazbena pedagogija te predsjednica povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz predmeta Solfeggio i Teorija glazbe.

Sanja Kiš Žuvela diplomirala je teoriju glazbe i magistrirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je i zaposlena kao docentica na Odsjeku za muzikologiju. Doktorirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu disertacijom Problemi suvremenoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja pod mentorstvom akademika Nikše Gliga i prof. dr. sc. Masline Ljubičić. Sudjeluje u istraživanju i standardizaciji hrvatskoga glazbenog nazivlja u okviru projekta Conmusterm koji se odvija pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost. Autorica je raznih tekstova s područja teorije glazbe i estetike, a u Biblioteci HDGT-a objavljena joj je knjiga Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća (2011.).

Clemens Kühn rođen je u Hamburgu, gdje je, uz studije glazbene pedagogije i germanistike, studirao teoriju glazbe i kompoziciju u razredu Diethera de la Mottea. Muzikologiju je doktorirao je 1977. pod mentorstvom Carla Dahlhausa. Predavao je na Umjetničkom sveučilištu (UdK) u Berlinu te na Visokoj školi za glazbenu i kazališnu umjetnost u Münchenu, a trenutačno je profesor teorije glazbe na Visokoj školi za glazbu Carl Maria von Weber u Dresdenu. Autor je mnogih publikacija među kojima se ističu udžbenici i priručnici s područja teorije glazbe (Musiklehre [Nauk o glazbi], 1981.; Gehörbildung im Selbststudium [Odgoj sluha za samostalno učenje], 1983., 22004.; Formenlehre der Musik [Nauk o glazbenim oblicima], 7 izdanja 1987. – 2004.; Analyse lernen [Naučiti analizu], 1993.; Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen [Povijest skladanja u primjerima s komentarom], 1998.; Musiktheorie unterrichten – Musik vermitteln [Poučavati teoriju glazbe – posredovati glazbu], 2006.; Musik erforschen [Istraživati glazbu], udžbenik za srednjoškolce, 2008.; Modulation kompakt: Erkunden – Erleben – Erproben – Erfinden [Modulacija na sažet način: istraživanje, doživljavanje, isprobavanje, osmišljavanje], 2013.).

Vedrana Marković diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji u Cetinju, a doktorirala na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Docentica je na Muzičkoj akademiji u Cetinju, gdje predaje solfeggio i metodiku nastave solfeggia. Organizira i predaje na seminarima za obuku nastavnika, sudjeluje kao konzultantica u izradi udžbenika za osnovnu školu, suautorica je udžbenika za solfeggio Muzički koraci 1. Autorica je monografije Početna nastava solfeggia u radu sa slijepom i slabovidnom djecom te metodičkog priručnika Posebne ljestvične strukture. Aktivno sudjeluje na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Dada Ruža rođena je u Varaždinu gdje je završila gimnaziju i srednju glazbenu školu. Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je dirigiranje u razredu Igora Gjadrova, a na Konzervatoriju Hermann Zilcher u Würzburgu čembalo u razredu Lucy Hallman Russel. Na Glazbenoj školi u Varaždinu radi od 1985. godine. Stručno se usavršavala kod istaknutih domaćih i međunarodnih stručnjaka s raznih područja, a osobito s područja zbornog dirigiranja te povijesno obaviještene izvođačke prakse. Tijekom svojega radnog vijeka predavala je desetak predmeta u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi. Pokrenula je nastavu čembala kao fakultativnog predmeta te nastupala kao čembalistica Varaždinskoga baroknog ansambla u Hrvatskoj i u inozemstvu. Trenutno predaje dirigiranje i čembalo te vodi djevojački, muški i mješoviti zbor, gudački orkestar, kao i vokalni oktet, te obnaša dužnost voditeljice Odjela za teoriju glazbe. S djevojačkim zborom Glazbene škole u Varaždinu osvojila je niz najviših nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Sa školskim zborovima održala je velik broj uspješnih nastupa širom Hrvatske, kao i u Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. U njezinu se radu uzajamno nadopunjuju glazbena pedagogija, umjetnička praksa i znanstvenoistraživački rad. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje djelovala je kao predavačica na stručnim skupovima te kao voditeljica Međužupanijskoga stručnog vijeća učitelja teorijskih glazbenih predmeta. Bila je članicom i predsjednicom prosudbenih povjerenstava na županijskim i državnim natjecanjima školskih i amaterskih zborova i orkestara te članicom žirija za festivalske nagrade Varaždinskih baroknih večeri. Za svoj sveukupni rad 2015. je godine primila Nagradu Grada Varaždina.

Petra Zidarić Györek magistrirala je teoriju glazbe na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Grazu, gdje 2015. godine upisuje i doktorski studij u okviru kojega izrađuje disertaciju Utjecaj arapske glazbe i glazbene teorije na Novu glazbu pod mentorstvom prof. dr. Christiana Utza. Nastavnica je teorijskih glazbenih predmeta u Glazbenoj školi u Varaždinu.