Maja, Juraj i zlatna ribica. Zabavna odgojno-poučna priča s pjevanjem

Autor: Tihomir Petrović

Naslovnica knjige Maja, Juraj i zlatna ribica

Najvećim vrijednostima ovoga priručnika smatram doživljaj i igru. Suvremeni načini nastave sve više i na različitim područjima obrazovanja podržavaju te principe. A kod učenja glazbe doživljaj i igra će pridonijeti ne samo boljem i lakšem svladavanju materije i kvalitetnoj trajnosti znanja, već i razvijanju ljubavi za glazbom i daljnjim glazbenim naukovanjem. Vrijednost se očituje i naglašenim odgojnim principom nastave, vidljivim na svakom koraku: u pripovijetci, u riječima popijevaka, isticanjem potrebe za vježbom…

Priča, glazba i igra čvrsto su u priručniku isprepletene. Elementi glazbene pismenosti obrađuju se uz vrlo dosjetljive usporedbe (školjke, stelažica, rezanje torte, leptiri, tulipan itd.). A priča se u potpunosti doima istinitom (jer i jest utemeljena na roditeljskom i učiteljskom iskustvu autora), što ovaj priručnik za početnike glazbenoga nauka čini posebnim. Popijevke su skladane promišljeno, svaka s jasnim obrazovnim ciljem, a osim svega su i lijepe u glazbenom smislu. Izvedu li se prema autorovoj harmonizaciji (klavirski su aranžmani u prilogu) te popijevke i primjeri “potajno” uvode u bogati svijet harmonije, kontrapunkta i glazbenih oblika ili, bolje rečeno, učenici spontano stječu osjećaj za neke parametre glazbe, o kojima će tek godinama kasnije svjesno učiti. Igra je sastavni dio priče, a riječ je o nekoliko različitih igara utemeljenih na svima znanoj igri Čovječe, ne ljuti se!

Svi elementi, postavljeni u nastavi Solfeggia početnih razreda po ovom priručniku predstavljaju sjeme iz kojeg odmah niču klice, a onda se postepeno, polako razvija vitica u najljepši, beskrajno velik grm prepun cvijeća najljepših boja i mirisa – glazbu!

Posebnu vrijednost predstavlja druga knjiga – Maja, Juraj i zlatna ribica. Zabavna odgojno-poučna priča s pjevanjem. Dodatak za roditelje i učitelje. Početni tekst uvjerljivo potvrđuje koja je uloga i dobrobit glazbenoga obrazovanja. Valjalo bi na početku svake školske godine roditeljima pročitati taj tekst. U tom su Dodatku i detaljna objašnjenja te metodičke upute za učitelje, čak i prijedlog raspodjele nastavnih sadržaja po nastavnim satima. Zatim slijede sve popijevke s ispisanim pratnjama za glasovir. Odsviraju li se ti aranžmani, postaje jasno zašto autor inzistira da se popijevke pjevaju uz napisanu pratnju. Skladani uvodi, harmonijska raskoš i obilje kontrapunktnih postupaka pretvaraju vrlo jednostavne popijevke za djecu u lijepe i dojmljive glazbene umjetnine, na radost učenika i učitelja. (Alida Jakopanec)

dodatni materijali za učitelje i roditelje

Urednica: Martina Belković • Recenzentice: Martina Belković, Alida Jakopanec, Gorana Vidnjević Fabijanić • Lektor: Josip Silić • Notografija: Tihomir Petrović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2012. (17 × 24 cm, 84 str., šivani uvez)
Musician, do not anger! or Musician’s Ludo (in Croatian). This is a set of nearly a dozen games based on knowledge about notes’ duration and pitch. Different games in the set are based on different playing boards. To play the game one only needs one or two normal six sided dice and the basic knowledge of music theory that children are able to master by the end of the second year of elementary music school, depending on the specific curriculum of their school. From this age onwards the knowledge about intervals, scales and chords can be practiced using the games included in the Musician’s Ludo set.