Maja, Juraj i zlatna ribica. Zabavna odgojno-poučna priča s pjevanjem

Autor: Tihomir Petrović

Naslovnica knjige Maja, Juraj i zlatna ribica

Najvećim vrijednostima ovoga priručnika smatram doživljaj i igru. Suvremeni načini nastave sve više i na različitim područjima obrazovanja podržavaju te principe. A kod učenja glazbe doživljaj i igra će pridonijeti ne samo boljem i lakšem svladavanju materije i kvalitetnoj trajnosti znanja, već i razvijanju ljubavi za glazbom i daljnjim glazbenim naukovanjem. Vrijednost se očituje i naglašenim odgojnim principom nastave, vidljivim na svakom koraku: u pripovijetci, u riječima popijevaka, isticanjem potrebe za vježbom…

Priča, glazba i igra čvrsto su u priručniku isprepletene. Elementi glazbene pismenosti obrađuju se uz vrlo dosjetljive usporedbe (školjke, stelažica, rezanje torte, leptiri, tulipan itd.). A priča se u potpunosti doima istinitom (jer i jest utemeljena na roditeljskom i učiteljskom iskustvu autora), što ovaj priručnik za početnike glazbenoga nauka čini posebnim. Popijevke su skladane promišljeno, svaka s jasnim obrazovnim ciljem, a osim svega su i lijepe u glazbenom smislu. Izvedu li se prema autorovoj harmonizaciji (klavirski su aranžmani u prilogu) te popijevke i primjeri “potajno” uvode u bogati svijet harmonije, kontrapunkta i glazbenih oblika ili, bolje rečeno, učenici spontano stječu osjećaj za neke parametre glazbe, o kojima će tek godinama kasnije svjesno učiti. Igra je sastavni dio priče, a riječ je o nekoliko različitih igara utemeljenih na svima znanoj igri Čovječe, ne ljuti se!

Svi elementi, postavljeni u nastavi Solfeggia početnih razreda po ovom priručniku predstavljaju sjeme iz kojeg odmah niču klice, a onda se postepeno, polako razvija vitica u najljepši, beskrajno velik grm prepun cvijeća najljepših boja i mirisa – glazbu!

Posebnu vrijednost predstavlja druga knjiga – Maja, Juraj i zlatna ribica. Zabavna odgojno-poučna priča s pjevanjem. Dodatak za roditelje i učitelje. Početni tekst uvjerljivo potvrđuje koja je uloga i dobrobit glazbenoga obrazovanja. Valjalo bi na početku svake školske godine roditeljima pročitati taj tekst. U tom su Dodatku i detaljna objašnjenja te metodičke upute za učitelje, čak i prijedlog raspodjele nastavnih sadržaja po nastavnim satima. Zatim slijede sve popijevke s ispisanim pratnjama za glasovir. Odsviraju li se ti aranžmani, postaje jasno zašto autor inzistira da se popijevke pjevaju uz napisanu pratnju. Skladani uvodi, harmonijska raskoš i obilje kontrapunktnih postupaka pretvaraju vrlo jednostavne popijevke za djecu u lijepe i dojmljive glazbene umjetnine, na radost učenika i učitelja. (Alida Jakopanec)

Urednica: Martina Belković • Recenzentice: Martina Belković, Alida Jakopanec, Gorana Vidnjević Fabijanić • Lektor: Josip Silić • Notografija: Tihomir Petrović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2012. (17 × 24 cm, 84 str., šivani uvez)