program 17. dana teorije glazbe, Zagreb, 23. i 24. listopada 2021.

Predavanja:

doc. dr. sc. Vito Balić, Umjetnička akademija u Splitu: Motivsko-metarska analiza

izv. prof. dr. sc. Nataša Crnjanski, Akademija umetnosti Novi Sad: Tužna muzika ima silaznu putanju – o embodimentu u muzici

Darko Đekić, prof., viši predavač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Pjevanje u nastavi Solfeggia

mr. sc. Ivančica Hinek, prof. mentorica, GŠ Franje Kuhača, Osijek: Nastava dječjeg zbora u doba pandemije

dr. sc. Aleksandra Kardum, Centar za autizam, Split: Uloga glazbe u radu s djecom s poremećajima iz spektra autizma

izv. prof. art. Pavao Mašić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu: Primjena generalbasa kao improvizacijske i kompozicijske osnove u nastavi

Ivor Prajdić, mag. mus., Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu / Muzička akademija Sveučilišta J. Dobrile u Puli: Ograničenja školskih pristupa harmonijskoj analizi na primjeru opusa  A. N. Skrjabina

izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin, Muzička akademija Sveučilišta J. Dobrile u Puli: Promjena paradigme slušanja glazbe u nastavi solfeggia u osnovnoj školi: mogućnosti i izazovi 

 

Predstavljanja knjiga:

Esther Meynell: Mala kronika Anne Magdalene Bach, 3. obnovljeno izdanje, Zagreb: HDGT 2020.

Alida Jakopanec: Ritamske vježbe, 2., promijenjeno i znatno dopunjeno izdanje, Zagreb: HDGT, 2021.

Nataša Crnjanski: Pojmovnik muzičke semiotike, Novi Sad: Akademija umetnosti, 2019.

Ira Prodanov, Nataša Crnjanski i Milan Milojković: Metode u muzičkom obrazovanju u digitalnom okruženju, Novi Sad: Akademija umetnosti, 2021.

 

Skupština članova Društva

 

DANI TEORIJE GLAZBE ODRŽAT ĆE SE U GLAZBENOM UČILIŠTU ELLY BAŠIĆ, Zagreb, Vlaška 87